برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالکلي سرشاخه هاي چاي کوهي در موش سوري نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در سال هاي اخير تحقيقات روي گونه هاي مختلف جنس چاي کوهي از خانواده نعنائيان نشان داد که عصاره گونه هاي آن اثرات فارماکولوژيکي متنوعي از قبيل؛ ضد التهاب، ضد باکتري، آنتي اکسيدان، آنتي توکسيک و سيتو توکسيک را نشان مي دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالکلي سرشاخه هاي گياه چاي کوهي در موش سوري نر بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که طي سال هاي 1389- 1388 در دانشگاه هاي پيام نور و علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران انجام شد، اثرات ضد دردي در موش سوري نر با استفاده از تست فرمالين و تست غوطه وري دم و اثرات ضد التهابي با استفاده از تست گزيلن مطالعه شد. در هر تست موش هاي سوري نر نژاد
NMRI با وزن 25- 20 گرم به طور تصادفي به 5 گروه هشت تايي شامل گروه کنترل منفي (دريافت کننده حلال آبي + 0.5 درصد توئين 20)، گروه کنترل مثبت در تست فرمالين (دريافت کننده مورفين 10 ميلي گرم بر کيلوگرم) و در تست گزيلن (دريافت کننده دگزامتازون 15 ميلي گرم بر کيلوگرم) و سه گروه تجربي تقسيم شدند. به موش هاي گروه تجربي دوزهاي 100، 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره هيدروالکلي چاي کوهي به صورت داخل صفاقي تزريق شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزاز SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که تمامي عصاره هاي هيدروالکلي چاي کوهي مورد آزمايش، زمان ليسيدن پا را به طور معني داري در هر دو فاز حاد و مزمن تست فرمالين، نسبت به گروه کنترل کاهش داد (
p<0.001). در تست غوطه وري دم در آب داغ نيز، عصاره هيدروالکلي گياه، زمان بيرون کشيدن دم از آب داغ را در موش هاي مورد آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه کنترل افزايش داد. به طوري که دوزهاي 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره هيدروالکلي چاي کوهي بيشترين اثر را در بالا بردن آستانه درد نشان مي دهد و تفاوت معني داري با گروه کنترل مثبت ندارد (p<0.001). در تست گزيلن نيز تمامي دوزها به ويژه دوز 400 ميلي گرم بر کيلوگرم، به طور شاخص تورم حاصل از گزيلن در گوش را در سطح مهار کردند. در اين دوز با گروه کنترل مثبت تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره چاي کوهي داراي اثر ضد دردي و ضد التهابي است و استفاده سنتي آن را براي درمان درد و التهاب تاييد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نصری، س.، و رمضانقربانی، ا.، و کمالی نژاد، م. (1390). اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی سرشاخه های چای کوهی در موش سوری نر. ارمغان دانش, 16(2 (پی در پی 62)), 161-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158391Vancouver : کپی

نصری سیما، رمضانقربانی افسانه، کمالی نژاد محمد. اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی سرشاخه های چای کوهی در موش سوری نر. ارمغان دانش. 1390 [cited 2021April16];16(2 (پی در پی 62)):161-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158391IEEE : کپی

نصری، س.، رمضانقربانی، ا.، کمالی نژاد، م.، 1390. اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی سرشاخه های چای کوهی در موش سوری نر. ارمغان دانش, [online] 16(2 (پی در پی 62)), pp.161-171. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158391>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی