برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

هيستومورفولوژي پيوند بافت تازه تخمدان موش هاي نژاد بالب سي در عضلات ناحيه پشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تا به حال روش هاي مختلفي جهت حفظ قابليت باروري در دختران و زنان جوان مبتلا به سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. يکي از شاخص ترين اين روش ها پيوند بافت تخمدان مي باشد. با وجود موفقيت نسبي اين روش، بحث هاي گوناگوني در خصوص مکان مناسب پيوند و روش هاي مختلف انجام پيوند وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي هيستومورفولوژيک پيوند بافت تاره تخمدان به دو روش داخل عضلاني و مابين عضلاني در موش هاي نژاد بالب سي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد، پيوند بافت تازه تخمدان در تعداد 20 سر از موش هاي 6 هفته اي ماده نژاد بالب سي که در 14- 12 روزگي تخمدان آنها برداشته شده بود، به دو روش داخل عضلاني و مابين عضلاني در عضلات ناحيه پشتي صورت پذيرفت. از تخمدان موش هاي ماده 14- 12 روزه به عنوان بافت پيوندي استفاده شد. موش هاي دريافت کننده پيوند به مدت 4 هفته به صورت يک روز در ميان يک واحد هورمون محرک فوليکولي به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. در پايان هفته دهم تمامي موش هاي دريافت کننده پيوند کشته شده و بافت تخمدان پيوندي خارج گرديد. کليه نمونه ها جهت بررسي وضعيت رگ زايي و ماندگاري فوليکول ها مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون آماري تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در گروه پيوند بين عضلاني کليه پيوندهاي بافت تازه تخمدان دژنره شدند و هيچ رگ زايي جديدي مشاهده نشد. در گروه پيوند داخل عضلاني به غير از 2 مورد رد پيوند، در مقاطع تهيه شده علي رغم آن که در برخي مناطق بافت پيوندي نقاط نکروتيک کوچک مشاهده شد، ليکن بيشتر بافت تخمداني از نظر ظاهري سالم بود و در داخل آن فوليکول هاي ابتدايي و فوليکول هاي اوليه، ثانويه و آنترال مشاهده شد. به غير از کاهش معني دار در تعداد فوليکول ها و اندازه کوچک تر فوليکول ها در بافت پيوندي در مقايسه با گروه کنترل (
p<0.05)، تفاوتي عمده ديگري در مورفولوژي، هيستولوژي و روند بلوغ فوليکول ها در ميان تخمدان هاي پيوندي و گروه کنترل وجود نداشت.
نتيجه گيري: پيوند بافت تازه تخمدان در داخل عضلات ناحيه پشتي بدون نياز به پايه عروقي، داراي قابليت رگ زايي جديد، بقاي مناسب فوليکول هاي ابتدايي و تکامل طبيعي و قابل توجه فوليکول هاي در حال رشد مي باشد. دژنره شدن کليه بافت هاي پيوندي در گروه پيوند مابين عضلاني نشان گر نامناسب بودن اين مکان جهت انجام پيوند است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

امیری، ا.، و انواری، ن.، و مودب، ا.، و کاظمی سبزوار، ن.، و کریمیان، م.، و فروزان فر، ف. (1390). هیستومورفولوژی پیوند بافت تازه تخمدان موش های نژاد بالب سی در عضلات ناحیه پشتی. ارمغان دانش, 16(2 (پی در پی 62)), 130-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158381Vancouver : کپی

امیری ایرج، انواری ناهید، مودب امیرحسین، کاظمی سبزوار نیلوفر، کریمیان محمد، فروزان فر فرزاد. هیستومورفولوژی پیوند بافت تازه تخمدان موش های نژاد بالب سی در عضلات ناحیه پشتی. ارمغان دانش. 1390 [cited 2021April22];16(2 (پی در پی 62)):130-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158381IEEE : کپی

امیری، ا.، انواری، ن.، مودب، ا.، کاظمی سبزوار، ن.، کریمیان، م.، فروزان فر، ف.، 1390. هیستومورفولوژی پیوند بافت تازه تخمدان موش های نژاد بالب سی در عضلات ناحیه پشتی. ارمغان دانش, [online] 16(2 (پی در پی 62)), pp.130-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158381. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی