برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  57 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه بافت شناسي مغز مياني و مخچه در ماهي سفيد درياي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: مشخص كردن نماي طبيعي مغز مياني و مخچه در ماهي سفيد درياي خزر.
طرح: مطالعه توصيفي
حيوانات: 5 ماهي بالغ و سالم درياي خزر به منظور بررسي بافتي ناحيه مغز هر كدام از آنها.
روش: پس از جدا كردن مغز، ابتدا نمونه ها از نظر ريخت شناسي مورد بررسي قرار گرفته و سپس در فرمالين 10درصد پايدار شده تا آماده برش گردند. سپس نمونه ها به روش معمول بافت شناسي در دستگاه اتوتكنيكون قرار گرفتند و مراحل آبگيري و شفاف سازي و نفوذ پارافين در آنها انجام گرفت. پس از آن از نمونه ها بلوكهاي پارافيني تهيه و اين بلوكها با ضخامت 5 ميكرومتر برش داده شد. رنگ آميزي بافتها به روش هماتوكسيلين و ائوزين انجام گرفت و توسط ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرا رگرفتند. از برشهاي تهيه شده فتوميكروگرانهايي نيز تهيه گرديد.
نتايج: در بررسي ماكروسكوپيك مشخص گرديد كه مغز ماهي سفيد از قسمتهاي زير تشكيل شده است. مغز جلويي، مغز رابط، مغز مياني، مخچه و بصل النخاع. در بررسي ميكروسكوپيك مشاهده گرديد كه مغز مياني و مخچه از ماده خاكستري و سفيد تشكيل مي شود كه در هر دو ناحيه ماده خاكستري در سطح و ماده سفيد در عمق قرار دارد و توسط نرم شامه احاطه مي شوند. ماده خاكستري از لايه هاي سلولي مختلفي تشكيل مي شود و ماده خاكستري در سطح و ماده سفيد در عمق قرار دارد توسط نرم شامه احاطه مي شوند. ماده خاكستري از لايه هاي سلولي مختلفي تشكيل مي شود و ماده سفيد نيز شامل رشته ها و سلولهاي عصبي است.
نتيجه گيري: ماهي سفيد درياي خزر مانند تمام مهره داران در قسمت قدامي سرداراي تراكمي از بافت عصبي تحت عنوان مغز مي باشد كه با توجه به وسعت مغز مي توان اين ماهي را جز مهره داران برتر به حساب آورد. در ماهي سفيد، مغز مياني كه مسوول بينايي است از رشد قابل توجه اي برخوردار است كه با توجه به اين مطلب اين ماهيان داراي چشمهاي تيزبين هستند و شكارچيان خوبي به نظر مي رسند. به طور كلي قدرت ديد ماهيان بر حسب گونه متفاوت است و بيشتر با شرايط و محل زندگي آنها ارتباط دارد. مخچه قسمت اعظم مغز خلفي را اشغال مي كند. وزن مخچه در ماهيان مختلف متفاوت است و از نظر بافت شناسي ترتيب قرار گرفتن و شكل سلولهاي تشكيل دهنده آن همانند ساير ماهيان استخواني و پستانداران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 909
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی