برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  21/2 , شماره  4 ; از صفحه 105 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سيستم هاي خاک ورزي و مديريت بقاياي برنج بر صفات مورفولوژيک و عملکرد کلزاي پاييزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات برنج کشور
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير سيستم هاي خاک ورزي و مديريت بقاياي برنج بر صفات مورفولوژيک و عملکرد کلزاي پاييزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت، آزمايشي دو ساله به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار طي سال هاي زراعي 83-1382 و 84-1383 در اراضي شاليزاري موسسه تحقيقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايشي شامل سيستم هاي خاک ورزي در 3 سطح (بدون خاک ورزي، خاک ورزي حداقل و خاک ورزي متداول) و مديريت بقاياي برنج در 2 سطح (خارج نمودن بقايا و باقي گذاشتن بقايا) بود. صفات مورد ارزيابي شامل زمان شروع گلدهي، طول دوره رويش، ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، فاصله اولين شاخه فرعي خورجين دار تا زمين، طول خورجين، عملکرد دانه و وزن خشک علف هاي هرز (20 و 40 روز پس از کاشت) بود. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که ميان سيستم هاي مختلف خاک ورزي از نظر تمامي صفات مورد ارزيابي به جز طول خورجين، تفاوت معني داري وجود داشت. مديريت بقاياي برنج تنها بر صفاتي همچون زمان شروع گلدهي، طول دوره رويش و وزن خشک علف هاي هرز (40 روز پس از کاشت) اثر معني داري گذاشت. علاوه بر اين، هيچ يک از صفات مورد بررسي به اثر متقابل فاکتورهاي مورد بررسي، واکنش معني داري نشان ندادند. بالاترين ميزان عملکرد دانه با ميانگين 2278 کيلوگرم در هکتار به تيمار خاک ورزي متداول و خارج نمودن بقايا مربوط بوده و کمترين مقدار اين صفت نيز با ميانگين 1342 کيلوگرم در هکتار به تيمار بدون خاک ورزي و باقي گذاشتن بقايا اختصاص داشت. تيمار خاک ورزي متداول نيز از نظر عملکرد دانه، تفاوت معني داري را با تيمار خاک ورزي حداقل نشان نداد. بر مبناي تجزيه و تحليل اقتصادي، به نظر مي رسد که سيستم خاک ورزي حداقل در شرايط وجود يا عدم وجود بقايا داراي مزيت هايي در مقايسه با سيستم خاک ورزي متداول است که کاربرد آن را توجيه مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی