برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هيپراکسي نورموباريک متناوب و فعاليت پروتيئن کيناز C بر نفوذپذيري سد خوني - مغزي در رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی پزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اخيرا نشان داده شده هيپراکسي نورموباريک متناوب اثر درماني قابل ملاحظه اي در درمان ايسکمي حاد دارد. در مطالعه حاضر اثر هيپراکسي نورموباريک متناوب و فعاليت پروتيئن کيناز C در نفوذپذيري سد خوني - مغزي، همچنين ارزيابي رفتاري در رت بررسي شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 36 رت نژاد ويستار به 6 گروه شش تايي شامل: نورموکسي (شم)، نورموکسي +
(CHEL) Chelerythrin chloride ، نورموکسي + سکته، نورموکسي + سکتهCHEL + ، هيپراکسي + سکته و هيپراکسي + سکته CHEL + تقسيم شدند. از  CHELمهارگر سيستميک پروتيئن کينازC ، به منظور بررسي اثر پروتيئن کيناز C استفاده شد، در گروه هاي هيپراکسي، اکسيژن خالص با غلظت 95% و گروه هاي نورموکسي اکسيژن 21% به مدت 24 ساعت و 6 روز پيوسته فراهم شد. 24 ساعت بعد رت هاي گروه سکته به مدت 60 دقيقه تحت انسداد شريان کاروتيد اصلي راست قرار گرفتند. پس از 24 ساعت از جريان خون مجدد، نفوذپذيري سد خوني - مغزي و نقايص رفتاري مورد بررسي قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون هاي آماري آناليز واريانس دو راهه و Bonferroni تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: پيش شرطي سازي با هيپراکسي نورموباريک نقص هاي نورولوژيک و نفوذپذيري سد خوني - مغزي را کاهش داد. با مهار پروتيئن کيناز
C، نقص هاي نورولوژيک افزايش يافت که با به کارگيري هيپراکسي، کاهش معني داري داشت (P<0.001). مهار پروتيئن کيناز C بدون ارتباط با هيپراکسي باعث بهبود عملکرد سد خوني - مغزي شد (P<0.001).
نتيجه گيري: با به کارگيري هيپراکسي و زير واحدهاي ويژه اي از پروتيئن کيناز C، استحکام سد خوني - مغزي بيشتر شده و امتياز نقص هاي رفتاري در جريان سکته بهبود مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی