نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اپيدميولوژي عوامل مرتبط با بيماريابي و نتايج درمان بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت: يک مطالعه مبتني بر جمعيت با استفاده از آناليز تک متغيره و چند متغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مدل سازی در سلامت
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سل، بيماري عفوني نکروز دهنده حاد يا مزمني است که باعث گرفتاري ارگان هاي مختلف بدن به ويژه ريه ها مي شود. از آنجايي که در اهداف جهاني و کشوري برنامه کنترل سل، بيماريابي و درمان مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت مورد تاکيد قرار گرفته است لذا پژوهشگران بر آن شدند تا با مطالعه اپيدميولوژيکي بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و توصيف و تحليل وضعيت، پيشنهادهاي موثري را براي ارتقاء شرايط موجود ارائه نمايند.مواد و روش ها: اين پژوهش به توصيف و تحليل داده هاي موجود پرداخته است و متغيرهاي پژوهش در اين مطالعه شامل سن، جنس، مليت، منطقه سکونت، مورد بيماري، نتيجه اسمير خلط در شروع درمان، نتيجه اسمير خلط در پايان ماه دوم درمان، بروز بيماري و نتايج نهايي درمان مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات چک ليست، و نرم افزارهاي مورد استفاده Excel و SPSS16 بوده است. تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيري از آمارهاي توصيفي و رگرسيون تک متغيره و چندمتغيره انجام گرديد.يافته ها: تعداد کل موارد سل شناسايي شده در دوره مطالعه برابر با 1296 نفر مي باشد که 48.2 درصد را سل ريوي اسمير مثبت، 24.5 درصد را سل ريوي اسمير منفي و 27.3 درصد را سل خارج ريوي تشکيل داده اند. بروز سل ريوي اسمير مثبت جديد 4.3 در صدهزار نفر جمعيت مي باشد. 57.5 درصد (393 نفر) از بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت را مرد و 42.5 درصد (290 نفر) را زن تشکيل داده اند و ميانگين سن بيماران سل ريوي اسمير مثبت مورد مطالعه 49.67±21.6 مي باشد.استنتاج: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که الگوي اپيدميولوژيکي حاکم در اين بررسي مشابه ساير مطالعات بوده است. جهت دست يابي به اهداف توسعه هزاره جهاني (کاهش ميزان شيوع بيماري سل و مرگ به ميزان 50 درصد و حذف بيماري تا سال 2050 ميلادي) و اهداف کشوري برنامه کنترل سل، پيشنهاد مي گردد آموزش، بيماريابي و درمان بهنگام مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت در تمامي سطوح استاني، شهرستاني و محيطي و حتي خانه هاي بهداشت و همچنين در بخش هاي خصوصي و مطب ها مورد توجه ويژه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ناصحی، م.، و موسی زاده، م.، و امیراسماعیلی، م.، و پارسایی، م.، و نظام محله، ا. (1390). اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 21(1 (ویژه نامه)), 10-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158171Vancouver : کپی

ناصحی محمدمهدی، موسی زاده محمود، امیراسماعیلی محمدرضا، پارسایی محمدرضا، نظام محله اصغر. اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1390 [cited 2022July05];21(1 (ویژه نامه)):10-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158171IEEE : کپی

ناصحی، م.، موسی زاده، م.، امیراسماعیلی، م.، پارسایی، م.، نظام محله، ا.، 1390. اپیدمیولوژی عوامل مرتبط با بیماریابی و نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت با استفاده از آنالیز تک متغیره و چند متغیره. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 21(1 (ویژه نامه)), pp.10-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158171. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی