نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  9 , شماره  32 ; از صفحه 68 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجي مولفه هاي آن توسط دبيران دوره متوسطه شهر ياسوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر شناسايي ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجي مولفه هاي آن توسط دبيران دوره متوسطه شهر ياسوج و روش آن، تحليلي-توصيفي است. بدين صورت که در بخش اول با تحليل اسنادي، ابعاد معلم اثربخش و مولفه هاي آن شناسايي و در بخش دوم با روش توصيفي از نوع پيمايشي به اعتبار سنجي آنها پرداخته شده است. جامعه آماري در بخش اول، کليه آرا نظري و نتايج پژوهشي مکتوب صاحب نظران شاخص پيرامون ابعاد معلم اثربخش و مولفه هاي مطرح در آنها است. بخش دوم جامعه آماري نيز همه دبيران دوره متوسطه شهر ياسوج در سال تحصيلي1389-90  را در بر مي گيرد ( (N=740که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 252 نفر نمونه براي آن برآورد و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در بخش اول، فرم هاي فيش برداري و در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر ابعاد و مولفه هاي استخراجي از ديدگاه صاحب نظران گوناگون است که روايي صوري و محتوايي آن پس از مطالعه توسط متخصصان دانشگاهي تاييد شده است. پايايي پرسشنامه نيز طي محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ برابر با 0.90 است. اولويت بندي ابعاد معلم اثربخش به ترتيب شامل ابعاد شخصيتي، ارزشيابي، تدريس و مديريت کلاس درس مي شود. يافته هاي جانبي نشان مي دهد که دبيران زن به طور معناداري به بعد ارزشيابي معلم اثربخش توجه ويژه داشته اند و بر حسب متغير سابقه خدمت، تفاوت معناداري نيز مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سبحانی نژاد، م.، و زمانی منش، ح. (1391). شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 9(32), 68-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158130Vancouver : کپی

سبحانی نژاد مهدی، زمانی منش حامد. شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1391 [cited 2022August19];9(32):68-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158130IEEE : کپی

سبحانی نژاد، م.، زمانی منش، ح.، 1391. شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهر یاسوج. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 9(32), pp.68-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 661 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی