برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 77 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين رفتار آموزشي رابطان بهداشتي با رفتارهاي پيشگيري کننده ابتلاء به ليشمانيوز پوستي (سالک) در خانواده هاي تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين رفتار آموزشي رابطان و رفتارهاي پيشگيري کننده خانواده ها بر اساس مدل بزنف اجرا شد.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي کليه رابطان (60 نفر) مناطق آندميک شهر يزد که به روش سرشماري انتخاب شدند، پرسشنامه محقق ساخته را طي مصاحبه تکميل نمودند. از خانواده هاي تحت پوشش هر رابط نيز دو خانواده به طور تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه توسط سرپرست خانواده (120 نفر) طي مصاحبه تکميل شد. روايي و پايايي پرسشنامه مورد تاييد بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام شد.
نتايج: آگاهي رابطان و نگرش آنها با نمره آگاهي خانواده ها ارتباط مستقيم داشت. قصد رفتار رابطان با رفتار خانواده ها همبستگي مستقيم داشت. همچنين بين عوامل قادر کننده رابطان با آگاهي، قصد، عوامل قادرکننده و رفتار خانواده ها و رفتار آموزشي رابطان با آگاهي، نگرش و رفتار خانواده ها همبستگي مستقيم مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نقش رابطان در پيشگيري و بيماريابي و درمان بموقع ليشمانيوزها و از آنجا که دادن آگاهي به تنهايي نمي تواند رفتار آموزشي در رابطان ايجاد کند، فراهم کردن آموزش موثر، نگرش و عوامل قادرکننده براي رابطان، تاثير قابل ملاحظه اي بر رفتار خانواده ها و کنترل ليشمانيوزها خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رهایی، ز.، و حشمتی، ه.، و هزاوه ای، س.، و حسن زاده، ا. (1390). ارتباط بین رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده ابتلاء به لیشمانیوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر یزد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 9(1), 77-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158000Vancouver : کپی

رهایی زهره، حشمتی هاشم، هزاوه ای سیدمحمدمهدی، حسن زاده اکبر. ارتباط بین رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده ابتلاء به لیشمانیوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر یزد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1390 [cited 2021April14];9(1):77-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158000IEEE : کپی

رهایی، ز.، حشمتی، ه.، هزاوه ای، س.، حسن زاده، ا.، 1390. ارتباط بین رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده ابتلاء به لیشمانیوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر یزد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 9(1), pp.77-85. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158000>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی