نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر حفاظتي عصاره آبي ميوه سماق بر فعاليت آنزيم کاتالاز و هيستوپاتولوژي کبد در رت هاي ديابتي شده با آلوکسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعات نشان مي دهد عوارض ديابت با استرس اکسيداتيو القاشده به واسطه توليد راديکال هاي آزاد ارتباط دارد، و بدن نيز از طريق مکانيسم هاي دفاع آنتي اکسيداني با آن مقابله مي کند. اين مطالعه با هدف تعيين اثر عصاره آبي ميوه سماق (Rhus coriaria L) بر فعاليت آنزيم کاتالاز و تغييرات بافتي کبد در رت هاي ديابتي انجام شد.روش بررسي: در اين تحقيق، 30 رت نر بالغ به وزن متوسطg 230-180 به طور تصادفي به 5 گروه 6 تايي تقسيم شدند. به رت هاي گروه کنترل، هم حجم ماده تزريقي سرم فيزيولوژي تزريق گرديد. رت هاي گروه دوم با تزريق داخل صفاقي آلوکسان مونوهيدرات با دوز 120mg/kgbw ديابتي شدند. به رت هاي گروه سوم، چهارم و پنجم علاوه بر تيمار مشابه گروه دوم، عصاره آبي ميوه سماق به ترتيب با دوزهاي 50، 100 و mg/kgbw 250 به مدت 4 هفته خورانده شد. در پايان دوره تيمار، نقش عصاره بر فعاليت آنزيم کاتالاز ارزيابي گرديد، و برش هاي کبد توسط H&E رنگ آميزي و به وسيله ميکروسکوپ بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون واريانس يک طرفه و تست توکي تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري (p<0.05) در نظر گرفته شد.يافته ها: در اين بررسي، فعاليت آنزيم کاتالاز در گروه ديابتي به طور معني داري (p<0.05) کاهش يافت. به علاوه، فعاليت آنزيم کاتالاز در گروه تحت تيمار با عصاره  ۲۵۰mg/kgbw)) در مقايسه با گروه ديابتي تفاوت معني داري (p<0.05) نشان داد. همچنين تيمار با عصاره ۲۵۰mg/kgbw))، به طور قابل توجهي موجب بهبود عوارض جانبي ناشي از ديابت قندي در بافت کبدي رت هاي ديابتي شد.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد سماق در کاهش عوارض ديابت موثر است و از آن مي توان به عنوان يک آنتي اکسيدان و مکمل غذايي براي بيماران ديابتي استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ز.، و حیدری، ر.، و نجاتی، و.، و اسکندری، آ. (1391). اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز و هیستوپاتولوژی کبد در رت های دیابتی شده با آلوکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 6(2 (پی در پی 22)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157894Vancouver : کپی

سلیمی زهرا، حیدری رضا، نجاتی وحید، اسکندری آزاده. اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز و هیستوپاتولوژی کبد در رت های دیابتی شده با آلوکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1391 [cited 2022May24];6(2 (پی در پی 22)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157894IEEE : کپی

سلیمی، ز.، حیدری، ر.، نجاتی، و.، اسکندری، آ.، 1391. اثر حفاظتی عصاره آبی میوه سماق بر فعالیت آنزیم کاتالاز و هیستوپاتولوژی کبد در رت های دیابتی شده با آلوکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 6(2 (پی در پی 22)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی