برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  23 , شماره  1 (مسلسل 81) ; از صفحه 47 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد رواناب در حوزه هاي آبخيز شهري با استفاده از مدل هاي تحليلي (مطالعه موردي: بخشي از منطقه 22 شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 
چکیده: 

در حوزه هاي آبخيز شهري افزايش سطوح نفوذناپذير که به دليل توسعه صورت مي پذيرد منجر به افزايش حجم رواناب، دبي اوج و کاهش مقدار نفوذپذيري مي شود. بيشتر حوزه هاي آبخيز شهري فاقد ايستگاه هيدرومتري و آمار رواناب هستند، از اين رو تعيين پاسخ هيدرولوژيکي حوزه هاي آبخيز شهري با توجه به پيچيدگي سيستم زهکشي امري ضروري است. براي اين منظور مدل هاي مديريت رواناب شهري به عنوان ابزاري مفيد در برنامه ريزي و توسعه مکان هاي شهري مدنظر قرار گرفته اند. يکي از انواع اين مدل ها، مدل هاي تحليلي هستند که فرايند فيزيکي تبديل بارش به رواناب را فرموله مي نمايند. در اين تحقيق از دو مدل تحليلي براي برآورد رواناب استفاده گرديد. يکي از مدل ها بر اساس ضريب رواناب بود و مدل ديگر با در نظر گرفتن پارامتر نفوذپذيري فرموله شد. براي اجراي اين مدل ها يک حوزه آبخيز واقع در شهر تهران انتخاب گرديد و براي مقايسه دو مدل، داده هاي بارش و رواناب در حوزه آبخيز ثبت گرديدند. شاخصهاي ارزيابي اعم از ضريب کارايي مدل Nash-Sutcliffe، مقادير جذر ميانگين مربعات خطاها و ضريب مقدار باقيمانده، قدرمطلق خطاي نسبي و ضريب همبستگي بيانگر دقت هر دو مدل در برآورد رواناب شهري بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 437
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی