برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه پارامترهاي سونوگراف كمي استخوان پاشنه پا با متغيرهاي بيوشيميايي و هورموني خون و مقايسه آن با اثر پذيري روش DXA از اين متغيرها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 
روش Dual X ray Absorptiometry)DXA )استاندارد طلايي سنجش تراكم استخوان و تشخيص پوكي آن است. سونوگرافي كمي استخوان يا Quantitative Ultrasound)QUS)نيز با توجه به اينكه روش كم هزينه، ارزان و غير تهاجمي است و به نظر مي رسد علاوه بر تراكم، بعضي خصوصيات كيفي آن، مانند ريز ساختار و انعطاف پذيري آن را نيز مورد بررسي قرار مي دهد اخيرا مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعات زيادي در مورد تاثير متغيرهاي بيوشيميايي و هورموني بر روي DXA انجام شده است ولي مطالعات در مورد QUS اندك بوده و اختلاف نظرهاي زيادي در اين مورد وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر پذيري پارامترهاي روش QUS از پارامترهاي بيوشيميايي خون و هورموني در ساكنان نرمال شهر تهران و مقايسه آن با نتايج حاصل از DXA است.
در 211 زن و مرد سالم (127 زن و 48 مرد) شركت كننده در مطالعهIranian multicenter Osteoprosis Study)IMDS) كه بطور تصادفي و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از ميان افراد سالم تهراني انتخاب شده بودند و فاقد عوامل خطر شناخته شده پوكي استخوان بودند به روش DXA مورد سنجش تراكم استخوان در منطقه مهره هاي كمر و لگن و QUS پاشنه پا قرار گرفتند. متوسط سن زنان 12.1 ± 47.7 و متوسط سن مردان 15.6 ± 43.3 بود 29 % زنان يائسه بودند. پارامترهاي كلسيم، فسفر، فسفاتاز قليايي، PTH و ويتامين D اندازه گيري شد. از آلبومين خون براي تصحيح مقادير كلسيم استفاده گرديد.
مقادير متغيرهاي خوني با سن و وضعيت يائسگي رابطه اي نداشت(فسفاتاز قليايي رابطه اي ضعيف با وضعيت يائسگي نشان داد). كلسيم و فسفر و PTH و ويتامين D رابطه اي با تراكم معدني استخوان مهره هاي كمر و لگن نداشت. كلسيم و فسفر و PTH و ويتامين D با (SOS (Speed of sound و Stifness Index) SI)نيز رابطه اي نداشتند. ويتامين D رابطه ضعيفي با Broadband Ultrasound)BUA ) نشان داد كه در مورد كلسيم، فسفر، pth، موجود نبود. فسفاتاز قليايي رابطه ضعيفي با BMD مهره هاي كمر و لگن و متغيرهاي OUS نشان داد نتايج اين مطالعه نشان دهنده عدم تاثير پذيري BMD به روش DXA و پارامترهاي سونوگرافي كمي استخوان از متغيرهاي بيوشيمايي و هورموني خون است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی