برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر سرقت هاي مسلحانه کشف نشده در استان کرمان (1389-1388)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سرقت از قديمي ترين جرائمي است که از بدو پيدايش و شکل گيري جامعه، مذموم و زشت به شمار مي آمده است. سرقت داراي انواع گوناگوني است که يکي از مهم ترين آن ها، سرقت مسلحانه است. با توجه به رعب و وحشتي که سرقت هاي مسلحانه در مردم ايجاد مي کنند و از آنجايي که برخي از سرقت هاي مسلحانه کشف نمي گردند و عدم کشف آن تاثيرات سوئي در جامعه ايجاد مي کند از همين رو، مولفان بر آن شدند تا در اين زمينه پژوهش حاضر را به انجام رسانند.
هدف اصلي اين تحقيق شناخت علل موثر بر عدم کشف سرقت هاي مسلحانه در استان کرمان در سال هاي 89-1388 و ارائه پيشنهادهاي مقتضي جهت نيل به بهبودي روش هل مي باشد
.
نوع تحقيق کاربردي و روش تحقيق توصيفي- پيمايشي است. در ارزيابي شاخص ها از ابزار مصاحبه با نخبگان، بررسي اسناد، مشاهده و پرسشنامه در گروه شغلي و مسووليتي مقامات دولتي شاغل در محدوده جغرافيايي تحقيق استفاده شده است. روش نمونه گيري و جامعه آماري در اين پژوهش 148 نفر از کارکنان پليس آگاهي و تعداد 10 نفر مقام قضايي را شامل مي شود. اطلاعات لازم در اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. به منظور تعيين قابليت اعتماد پرسشنامه اين تحقيق از نرم افزار
SPSS استفاده شد و ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آزمون کرونباخ معادل a=91.82 به دست آمد که از پايايي و اعتبار خوبي برخوردار است.
نتايج نشان مي دهد که بين هدايت عملياتي مناسب، اقدامات اطلاعاتي، استفاده از فناوري هاي نوين و مديريت زمان در کشف سرقت هاي مسلحانه رابطه معناداري وجود دارد و همچنين تحقيقات حاکي از تاييد هر چهار فرضيه بوده و نتايج عمده تحقيق نشان از آن دارد که فرضيه هدايت عملياتي مناسب، مديريت زمان، اقدامات اطلاعاتي و استفاده از فناوري هاي نوين در کشف پرونده هاي سرقت مسلحانه به ترتيب داراي اولويت و تاثيرگذاري بيشتري بوده اند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 275
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی