برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره ميوه خنجک بر سيستم ايمني هومورال موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه ایمنی شناسی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: گياهان تيره پسته با داشتن گونه هاي مختلف از قبيل؛ پسته وحشي، پسته خوراکي و خنجک از جمله گياهان دارويي محسوب مي شوند. با توجه به مشخص شدن اثرات ضدميکربي و ضدالتهابي اين گياهان و نقش سيستم ايمني بدن در مقابله با عوامل عفوني مختلف و اين که در زمينه اثرات دارويي گونه خنجک تحقيقات کمي صورت گرفته است، هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير عصاره ميوه خنجک بر سيستم ايمني هومورال در موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که در سال
1388 در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شد، تعداد 40 سر موش صحرايي نر انتخاب گرديد و به طور تصادفي به چهار گروه مساوي آزمون هسته، پوسته، ميوه کامل و کنترل تقسيم شدند. براي تحريک سيستم ايمني حيوانات، دوز مناسب واکسن ب ث ژ به همراه ادجوان کامل فروند به صورت داخل صفاقي تزريق شد. بعد از يک هفته به ترتيب به گروه هاي آزمون از تيمار مناسب (6 درصد) عصاره هسته، پوسته و ميوه کامل خنجک به مدت دو هفته، به ميزان 10 ميلي گرم بر کيلوگرم در روز و به گروه کنترل دارونما گاواژ شد. يک هفته بعد از دريافت آخرين دوز ميزان آنتي بادي هاي IgG و IgM آنها با روش الايزا اندازه گيري شدند. در ادامه طحال و عقده هاي لنفاوي گردني حيوانات برداشته شده و پس از پردازش و تهيه برش هاي سريالي حجم طحال و عقده هاي لنفاوي و همچنين قطر نواحي پالپ سفيد طحال و فوليکول هاي عقده هاي لنفاوي با استفاده از روش استريولوژي محاسبه شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين ميزان آنتي بادي هاي IgG و IgM، حجم طحال و عقده هاي لنفاوي و همچنين قطر نواحي پالپ سفيد طحال و فوليکول هاي عقده هاي لنفاوي در گروه هاي سه گانه آزمون با گروه کنترل اختلاف معني داري نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که عصاره ميوه خنجک با دوز 6 درصد به طور مستقيم بر سيستم ايمني هومورال و افزايش ميزان آنتي بادي ها موثر نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی