نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  15 , شماره  2 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط اندازه ناخنك با آستيگماتيسم و تغييرات توپوگرافي قرنيه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف: با توجه به مطالعات معدود موجود در زمينه اثر ناخنك بر توپوگرافي قرنيه، اين مطالعات جهت بررسي ارتباط بين اندازه افقي و عمودي و staging ناخنك با تغييرات قدرت اسفريكال و ميزان آستيگماتيسم قرنيه، كه توسط رفراكشن كراتومتري و توپوگرافي قرنيه ارزيابي شدند، در درمانگاه چشم بيمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعي بر روي 59 چشم از 44 بيمار كه به طور ساده و غير تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. اندازه افقي و عمودي ناخنك staging، ديد مركزي، رفراكشن، كراتومتري و توپوگرافي قرنيه دو چشم انجام شد و ارتباط قدرت اسفريكال و آستيگماتيسم و ديد بيماران با اندازه افقي و عمودي و staging ناخنك با تست هاي Bivariate correlation با ضريب تصحيح Spearman وPearson  ارزيابي شد.يافته ها: 59 چشم از 44 بيمار (28 مرد و 16 زن) با ميانگين سني 49.71 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ميانگين ديد بيماران 68/100، ميانگين اندازه افقي 3.19 ميليمتر و ميانگين اندازه عمودي 5.16 ميليمتر بود. ارتباط معني داري آماري بين اندازه افقي و عمودي با ديد مركزي (P=0.001)، اسفريكال اكي والانت رفركشن (P<0.01)، Average sim K (P<0.01)، (P<0.001) index CU، (P<0.001) PC acuity به دست آمد. از نظر آستيگماتيسم نيز ارتباط قابل ملاحظه آماري بين اندازه افقي و عمودي ناخنك با سيلندر رفركشن (P<0.001)، Delta k كراتومتري (به ترتيب P=0.001 و P=0.01، (P<0.001) Total astigmatism، (P<0.001) Delta k، (P<0.001) Regular astigmatism به دست آمد. ارتباط معني داري بين staging و معيارهاي رفراكشن، كراتومتري و توپوگرافي وجود نداشت. ميزان آستيگماتيسم در توپوگرافي به صورت 5.06) Total astig ديوپتر) و 4.78) Regular astig ديوپتر) بيشتر از ميزان آستيگماتيسم در رفركشن (سيلندر = 2.63-)، كراتومتري (2.37 ديوپتر) و delta k توپوگرافي (2.20ديوپتر) بدست آمد. محور آستيگماتيسم در بيش از دو سوم بيماران موافق قاعده بود.بحث و نتيجه گيري نهايي: هر چه اندازه ناخنك بزرگتر باشد باعث كاهش قدرت اسفريكال قرنيه و افزايش ميزان آستيگماتيسم در رفركشن، كراتومتري و توپوگرافي و در نتيجه باعث كاهش ديد بيشتر مي شود. به علاوه جهت تصميم گيري براي عمل ناخنك، توپوگرافي قرنيه تغييرات رفركتيو و آستيگماتيسم را دقيق تر از رفركشن و كراتومتري نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صداقت، م.، و تجویدی، م.، و شعیبی، ن. (1381). بررسی ارتباط اندازه ناخنک با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه. مجله چشم پزشکی ایران, 15(2), 22-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15773Vancouver : کپی

صداقت محمدرضا، تجویدی محمدطاهر، شعیبی ناصر. بررسی ارتباط اندازه ناخنک با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه. مجله چشم پزشکی ایران. 1381 [cited 2022July02];15(2):22-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15773IEEE : کپی

صداقت، م.، تجویدی، م.، شعیبی، ن.، 1381. بررسی ارتباط اندازه ناخنک با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه. مجله چشم پزشکی ایران, [online] 15(2), pp.22-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15773. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی