برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  4 ; از صفحه 857 تا صفحه 868 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي براي توصيف سرعت ظهور گياهچه سه رقم کلزا نسبت به دما

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي واکنش و سرعت ظهور گياهچه هاي کلزا نسبت به دما، در اين آزمايش رابطه سرعت سبز شدن سه رقم کلزا شامل ارقام بدون گلبرگ، RGS003 و Syn3 نسبت به دما، به صورت گلداني مورد برازش رگرسيوني غيرخطي قرار گرفت. براي اين منظور از شش مدل، شامل توابع دندانه اي، دو تکه اي، بتا، منحني، درجه دوم و درجه سوم استفاده شد و براي انتخاب مدل برتر از معيارهاي جذر ميانگين مربعات خطا، ضريب تبيين، ضريب همبستگي و ضرايب رگرسيون ساده خطي (a و b) بين سرعت ظهور گياهچه مشاهده شده و سرعت پيش بيني شده استفاده شد. نتايج نشان داد که واکنش سبز شدن رقم RGS003 به دما به وسيله تابع بتا، رقم Syn3 به وسيله تابع بتا و منحني و در رقم بدون گلبرگ، مدل دو تکه اي بهتر از ساير مدل ها توصيف مي گردد. برآورد دماهاي کاردينال با استفاده از برترين مدل ها نشان داد که دماي پايه از 7.89 تا 10.94 درجه سانتي گراد، دماي بهينه از 20.01 تا 24 درجه سانتي گراد و دماي سقف از 36 تا 37.19 درجه سانتي گراد براي ارقام مختلف کلزاي مورد ارزيابي در نوسان بود. برآورد روز بيولوژيک مورد نياز براي ظهور گياهچه با استفاده از مدل هاي دو تکه اي و بتا نيز نشان داد که از اين نظر بين ارقام کلزا اختلاف معني داري وجود داشت. با توجه به اين نتايج، مي توان براي کمي سازي واکنش سرعت ظهور ارقام کلزا به دما از مدل هاي بتا و دو تکه اي استفاده کرد و از اين مدل ها و پارامترهاي برآورد شده از آنها (دماي پايه، دماي مطلوب و دماي سقف) در تهيه مدل هاي پيش بيني زمان سبز شدن گياهچه در مزرعه استفاده کرد، همچنين مي توان در مدل سازي ظهور گياهچه ارقام کلزا از دماهاي کاردينال همراه با مدل مربوط به آن استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی