برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  15 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر قطره تيمولول 0.5% در پيشگيري از افزايش فشار داخل چشم پس از كپسولوتومي خلفي با YAG ليزر در بيماران مبتلا به كدورت كپسول خلفي در بيمارستان فارابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: بررسي افزايش فشار داخل چشم پس از انجام ياگ ليزر كپسولوتومي در بيماران مبتلا به كدورت كپسول خلفي عدسي و بررسي اثر قطره تيمولول 0.5 درصد در پيشگيري از افزايش فشار داخل چشم.
مواد و روش ها: مطالعه بصورت تصادفي دوسو كور و كارآزمايي
باليني آينده نگر در 96 چشم از 96 بيمار مراجعه كننده به علت كاهش ديد ناشي از كدورت كپسول خلفي عدسي به بيمارستان فارابي طي دي ماه سال 1379 تا شهريور ماه سال 1380 صورت گرفته است.
مداخله: بيماران تصادفي به دو گروه تقسيم شدند و به صورت دوسو كور بيماران گروه مورد قطره تيمولول 0.5 درصد دريافت كردند. بيماران پس از ديلاته كردن مردمك تحت كپسولوتومي با ليزر Nd:YAG قرار گرفتند و فشار داخل چشم بيماران يك ساعت قبل از ليزر گرفته شد و سپس قطره مورد نظر در چشم بيمار چكانده شد و مجدداً فشار داخل چشم در ساعت هاي 1، 4 و 24 پس از ليزر با تونومترگلدمن اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران در گروه كنترل 57.6±20.35 سال و در گروه تيمولول 60.6±19.92 سال بود كه تفاوت معني داري نداشت (P=0.474). شايع ترين بيماري سيستميك در هر دو گروه هيپرتانسيون و ديابت مليتوس بود. نوع عمل جراي در 90 بيمار (93.8 درصد) عمل جراحي كاتاراكت به روش خارج كپسولي همراه با گذاشتن لنز داخل چشمي (ECCE+PC IOL) و در 6 نفر (6.2 درصد) به روش خارجي كپسولي بدون لنز داخل چشمي ECCE) بدون (IOL بود. ميزان بهبودي ديد (ديد اصلاح شده) بر اساس چارت اسنلن در كل بيماران قابل توجه بود كه ميانگين آن 4.5±2.9 خط (از حداقل يك تا حداكثر 10خط) بود. در دو گروه بين افزايش فشار داخل چشم و انرژي ليزر دريافتي در ساعت هاي مختلف پس از ليزر نسبت به قبل از آن رابطه معني داري وجود نداشت P=0.717) ساعت اول پس از ليزر،P=0.330  ساعت 4 پس از ليزر و P=0.519 ساعت 24 پس از ليزر). ميانگين طول قدامي خلفي چشم در گروه كنترل 23.13±1.43 ميليمتر و در گروه تيمولول 23.12±1.14 ميليمتر بود. بين طول قدامي خلفي چشم و افزايش فشار داخل چشم پس از انجام ياگ ليزر در دو گروه رابطه معني داري موجود نبود P=0.274) ساعت اول و ساعت چهارم P=0.545 و ساعت بيست و چهار (P=0.884. افزايش قابل توجه (significant) فشار داخل چشم (بيش از 10 ميليمتر جيوه ) فقط در گروه بدون دارو مشاهده شد (در 20.8 درصد بيماران) و در گروه تيمولول مشاهده نشد. از اين نظر بين دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت (P=0.000834).
بحث و نتيجه گيري نهايي: قطره تيمولول 0.5 درصد در بيماران غير گلوكومي براي پيشگيري از افزايش قابل توجه فشار داخل چشم بدنبال ياگ ليزر كپسولوتومي درمان موثري بوده و اثر كاملي دارد. مطالعه آينده نگر به روش كارآزمايي باليني از نظر مقايسه تيمولول با قطره هاي آلفا دو آگونيست بر روي بيماران گلوكومي توصيه مي شود .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بهشت نژاد، ا.، و کشاورزی، غ.، و زارعی، ر. (1381). بررسی اثر قطره تیمولول 0.5% در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشم پس از کپسولوتومی خلفی با YAG لیزر در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی در بیمارستان فارابی. مجله چشم پزشکی ایران, 15(2), 15-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15771Vancouver : کپی

بهشت نژاد امیرهوشنگ، کشاورزی غلامرضا، زارعی رضا. بررسی اثر قطره تیمولول 0.5% در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشم پس از کپسولوتومی خلفی با YAG لیزر در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی در بیمارستان فارابی. مجله چشم پزشکی ایران. 1381 [cited 2021April12];15(2):15-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15771IEEE : کپی

بهشت نژاد، ا.، کشاورزی، غ.، زارعی، ر.، 1381. بررسی اثر قطره تیمولول 0.5% در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشم پس از کپسولوتومی خلفی با YAG لیزر در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی در بیمارستان فارابی. مجله چشم پزشکی ایران, [online] 15(2), pp.15-21. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15771>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی