برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 50 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نشانه هاي درد در نوزادان، (گزارش مختصر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شاهرود، بیمارستان امام حسین (ع)
 
چکیده: 

مقدمه: درد يک تجربه مخرب و صدمه زا است و در خاطر نوزاد دچار درد، باقي مي ماند. طيف بررسي هاي انجام شده طبق اين واکنش ها نسبت به محرکات دردناک، بسيار گسترده بوده و لذا شناخت و بررسي آن ها مي تواند علاوه بر کمک به نوزادان، تغييراتي را در پروسيجرهاي دردناک پزشکي و پرستاري در قبال نوزادان ايجاد نمايد. از اين روي اين تحقيق با هدف تعيين نشانه هاي رفتاري و فيزيولوژيکي درد در نوزادان بستري در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين (ع) در سال 87 انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي بوده که با بررسي کليه نوزادان واجد شرايط شرکت در مطالعه که در بخش نوزادان بيمارستان امام حسين (ع) در شش ماهه اول سال 87 بستري بودند، صورت گرفت. جهت گردآوري داده ها از چک ليست استاندارد که بر اساس تئوري سيناکيتو تکاملي آلس تهيه شده و ابزار استاندارد بررسي درد نوزاد، ساخته لورنس، استفاده شد.
نتايج: از 141 نوزاد مورد بررسي، 63 نفر (
%44.7) مونث و 78 نفر (%55.3) مذکر بودند. ميانگين سني نوزادان 7.2±6.5 روز (با دامنه 1 - 17 روز) و ميانگين وزن نوزادان 3015.2±258.6 گرم (با دامنه 2250 - 3950 گرم) بود. در خصوص علت بستري، نوزادان ايکتر با 78 مورد (%55.3) بالاترين علت بستري را شامل شدند. تغذيه از شير مادر در %71.6 نوزادان صورت گرفته و %78 نوزادان حاصل زايمان سزارين بودند. در بين پروسيجرهاي پزشکي، خونگيري در همه موارد انجام شده است. در خصوص نشانه هاي رفتاري، تغيير حالت چهره با %96.8 بالاترين ميزان را داشته و بعد تغيير الگوي تنفسي با %94.8 قرار گرفته است. ميانگين امتياز کسب شده نوزادي 6.21±1.85 امتياز (با دامنه 2 - 7) بود. تغييرات ضربان قلب و تنفس با پروسيجرهاي انجام شده، رابطه معناداري نشان دادند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل مي توان به نشانه هاي رفتاري و فيزيولوژيکي نوزادان براي بررسي درد اعتماد نمود و با تهيه فرم هاي مناسبت تر بررسي رفتاري درد با نشانه هاي فيزيولوژيک، کارايي اين ابزارها را ارتقاء داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی