برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين مقاومتي و هوازي بر سطوح سرم پروتئين واكنش گر C، نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده تربیت بدنی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گسترش بيماري هاي قلبي- عروقي زمينه اي التهابي دارد و التهاب عمومي (سيستميک)، نقش محوري در پيشرفت آترواسکلروز ايفا مي کند و اين عوامل بويژه در افراد داراي اضافه وزن و چاق ممکن است خطر وقوع بيماري هاي قلبي- عروقي را افزايش دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مقاومتي بر پروتئين واكنش گر C ((CRP، نيمرخ ليپيدي سرم و تركيب بدني در زنان داراي اضافه وزن انجام شد.روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، 45 زن سالم غيريائسه، به طور تصادفي به سه گروه 15 نفري، (شاهد، تمرين هوازي و تمرين مقاومتي) تقسيم شدند. برنامه تمرين هوازي هشت هفته با شدت 65% تا 80% حداکثر ضربان قلب ذخيره بود كه به مدت شانزده دقيقه در هفته اول اجرا شد و در هفته هشتم به سي دقيقه رسيد. برنامه تمرينات مقاومتي نيز با شدت 50% تا 65% يك تكرار بيشينه به مدت هشت هفته اجرا گرديد. اين تمرينات چهار جلسه در هر هفته و هر جلسه به مدت 50 دقيقه اجرا شدند. سطح سرمي CRP، نيمرخ ليپيدي خون شامل LDL-C HDL-C، كلسترول تام، تري گليسريد و شاخص هاي ترکيب بدني قبل و 48 ساعت پس از پايان تمرينات اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي ANOVA و توكي در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: درصد چربي بدن (PBF) ((P=0.01 و نسبت دور شكم به دور لگن (WHR) ((P<0.001 بعد از هشت هفته، در هر دو گروه تمريني نسبت به گروه شاهد كاهش معني دار و حداكثر توان هوازي (Vo2max) ((P<0.001 افزايش معني دار پيدا كرد. همچنين CRP گروه مقاومتي در مقايسه با گروه شاهد (0.01=P) كاهش معني دار داشت؛ در حالي كه در شاخص هاي CRP گروه هوازي (0.33=P)، TG، TC، HDL-C و LDL-C سرم هر دو گروه تمريني نسبت به گروه شاهد تغيير معني داري مشاهده نشد.نتيجه گيري: اگرچه هشت هفته فعاليت ورزشي از دو نوع مقاومتي و هوازي، براي بهبود نيمرخ ليپيدي زنان غير يائسه داراي اضافه وزن در مقايسه با گروه شاهد موثر نبود، اما موجب كاهش معني دار CRP گروه تمرين مقاومتي و كاهش PBF، WHR و بهبود حداكثر اكسيژن مصرفي هر دو گروه تمريني نسبت به گروه شاهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نایبی فر، ش.، و افضل پور، م.، و ثاقب جو، م.، و هدایتی، م.، و شیرزایی، پ. (1390). تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش گر C, نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن. مراقبت های نوین, 8(4 (پیاپی 32)), 186-196. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157507Vancouver : کپی

نایبی فر شیلا، افضل پور محمداسماعیل، ثاقب جو مرضیه، هدایتی مهدی، شیرزایی پریوش. تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش گر C, نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن. مراقبت های نوین. 1390 [cited 2021December04];8(4 (پیاپی 32)):186-196. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157507IEEE : کپی

نایبی فر، ش.، افضل پور، م.، ثاقب جو، م.، هدایتی، م.، شیرزایی، پ.، 1390. تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش گر C, نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن. مراقبت های نوین, [online] 8(4 (پیاپی 32)), pp.186-196. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157507. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 341 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی