برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هايپريکوم پرفوراتوم بر اضطراب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، کلاک نو، خیابان شهید اسکندری، مرکز بهداشتی درمانی شهید اسکندری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اضطراب از شايعترين اختلالات رواني است. طب مکمل، امروزه بخشي از هر درمان شده و بسياري از بيماران به منظور کاهش عوارض جانبي و هزينه درمان ها تمايل به استفاده از آن دارند. هايپريکوم پرفوراتوم به طور سنتي براي درمان بسياري از بيماري هاي جسمي و رواني مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر هايپريکوم پرفوراتوم (هايپيران) بر اضطراب دانشجويان ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه کرج انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شاهددار، بر روي دانشجويان ساکن خوابگاه هاي شهر کرج انجام شد. ابزار مورد استفاده فرم مشخصات فردي و پرسشنامه اضطراب اشپيل برگر بود. پرسشنامه اضطراب اشپيل برگر جهت آزمون غربالگري اضطراب توسط دانشجويان تکميل گرديد. پس از غربالگري به طور تصادفي 180 دانشجو که معيار ورود به مطالعه را داشتند، به دو گروه مداخله و شاهد (در هر گروه 90 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه مداخله روزانه 60 قطره هايپيران به مدت دو ماه دريافت کردند. اضطراب قبل و بعد از دو ماه در هر دو گروه ارزيابي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS و آزمون هاي آماري تي زوجي و تي براي گروه هاي مستقل تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين نمره اضطراب در گروه مداخله بعد از دو ماه دريافت روزانه 60 قطره هايپيران کاهش يافته بود (
P<0.001) اما در گروه شاهد کاهش نيافته بود (0.574=P). مقايسه دو گروه تفاوت آماري معني داري در ميانگين نمره اضطراب بعد از مداخله نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق، به نظر مي رسد هايپريکوم پرفوراتوم مي تواند در درمان اضطراب موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرفانی، ن.، و حجازی، ش.، و ضیغمی محمدی، ش.، و صالحی سورمقی، م. (1390). اثر هایپریکوم پرفوراتوم بر اضطراب. مراقبت های نوین, 8(4 (پیاپی 32)), 179-185. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157504Vancouver : کپی

عرفانی نیلوفر، حجازی شیرین، ضیغمی محمدی شراره، صالحی سورمقی محمدحسین. اثر هایپریکوم پرفوراتوم بر اضطراب. مراقبت های نوین. 1390 [cited 2021August01];8(4 (پیاپی 32)):179-185. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157504IEEE : کپی

عرفانی، ن.، حجازی، ش.، ضیغمی محمدی، ش.، صالحی سورمقی، م.، 1390. اثر هایپریکوم پرفوراتوم بر اضطراب. مراقبت های نوین, [online] 8(4 (پیاپی 32)), pp.179-185. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157504. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 551 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی