برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص هاي روان سنجي و هنجاريابي پرسشنامه توانايي حل مساله اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور هنجاريابي پرسشنامه توانايي حل مساله اجتماعي (SPSI) و نقش آن در تبيين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دانشجويان دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي که در سال تحصيلي 87-88 مشغول به تحصيل بوده اند صورت گرفته است. بدين منظور 200 نفر از دانشجويان که 154 نفر دختر و 46 نفر پسر بودند به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب و پرسشنامه هاي توانايي حل مساله اجتماعي (SPSI) هوش هيجاني سيبريا شرينگ و خرده مقياس سازگاري اجتماعي از پرسشنامه سازگاري بر روي آنها اجرا شد. نتايج نشان داد که با توجه به ضريب آلفاي بدست آمده (0.85=a) براي 5 عامل سنجيده شده، و ضريب پايايي بازآزمايي (R=0.88)، پرسشنامه توانايي حل مساله اجتماعي از پايايي قابل قبولي برخوردار است. همچنين بررسي ساختار عاملي بيانگر وجود 5 عامل: سبک اجتنابي حل مساله (APS)، سبک منطقي حل مساله (RPS)، سبک تکانشي حل مساله (ICPS)، جهت گيري مثبت حل مساله (PPO) و جهت گيري منفي حل مساله (NPO) است.در ضمن بررسي اکتشافي درباره ارتباط بين متغيرهاي مورد پژوهش نشان داد که توانايي حل مساله اجتماعي به طور معناداري هوش هيجاني (R2=0.322) و هم چنين سازگاري اجتماعي را (R2=0.304) تبيين مي کند. اين در حالي است که بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي همبستگي منفي و معناداري (R=0.53) (به دليل نمره گذاري معکوس پرسشنامه سازگاري اجتماعي) بدست آمد. به طور کلي نتايج بدست آمده در مورد ساختار عاملي پرسشنامه توانايي حل مساله اجتماعي (SPSI) و ارتباط بين متغيرهاي مورد پژوهش با نتايج پژوهش هاي قبلي همخواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 253
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی