برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير گروه درماني شناختي-رفتاري بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت امور دانشجویی و فرهنگی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از رايج ترين عوارضي که مبتلايان به سرطان از آن رنج مي برند مشکلات رواني مانند افسردگي، کاهش عملکرد حياتي و افزايش خطر مرگ مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير گروه درماني شناختي-رفتاري بر کاهش افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان مي باشد.
روش تحقيق: اين پژوهش مطالعه اي نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري متشکل از بيماران مبتلا به سرطان بيمارستان امام رضا (ع) شهرستان بيرجند در سال 88-89 بوده و حجم نمونه هم شامل 24 بيمار مبتلا به سرطان مي باشد که بر اساس معيارهاي تشخيصي
DSM-IV و آزمون افسردگي بک انتخاب شدند که به صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت 12 جلسه 1.5 ساعته تحت درمان شناختي-رفتاري به صورت گروهي قرار گرفتند و گروه کنترل هيچگونه درمان روانشناختي دريافت نکردند. به منظور تجزيه و تحليل يافته ها از نرم افزار spss 15.0 و آزمون هاي آماري Tزوج و تحليل کواريانس استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد که پس از اعمال روش هاي درمان، ميزان افسردگي بيماران گروه آزمايش به 7.38±8.58 کاهش پيدا کرد که از نظر آماري معنادار بود (0.001>
P) در حالي که ميزان افسردگي گروه کنترل (11.87±28.33) کماکان ثابت بوده است.
نتيجه گيري: درمان شناختي-رفتاري نقش پراهميتي بر کاهش ميزان افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دارد. مداخله شناختي مي تواند از طريق کاهش افسردگي، شناخت بيماران را تغيير دهد و آنها را قادر سازد که عقيده مثبت تري در کنترل خودشان داشته باشند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خدایی، س.، و دستجردی، ر.، و حقیقی، ف.، و سعادت جو، س.، و کرامتی، ع. (1390). تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 18(3 (پیاپی 48)), 183-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157208Vancouver : کپی

خدایی سجاد، دستجردی رضا، حقیقی فاطمه، سعادت جو سیدعلیرضا، کرامتی عزیزاله. تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1390 [cited 2021April22];18(3 (پیاپی 48)):183-190. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157208IEEE : کپی

خدایی، س.، دستجردی، ر.، حقیقی، ف.، سعادت جو، س.، کرامتی، ع.، 1390. تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 18(3 (پیاپی 48)), pp.183-190. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157208. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی