برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  2 ; از صفحه 331 تا صفحه 338 .
 
عنوان مقاله: 

بيماريزايي و تنوع ژنتيکي استرين هاي Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل بيماري پژمردگي يونجه در استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

يونجه (Medicago sativa) از گياهان مهم علوفه اي و استان همدان منطقه اي مناسب براي رشد آن است. پژمردگي باکتريايي يونجه که توسط Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus ايجاد مي شود، يکي از بيماريهايي است که سبب کاهش محصول در اين استان مي شود. اين بيماري تاکنون به صورت جامع در استان همدان مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين بررسي از مناطق مختلف يونجه کاري استان همدان نمونه برداري و باکتري عامل بيماري پژمردگي جدا شد. بيماريزايي استرين هاي جدا شده روي يونجه تحت شرايط گلخانه با سه تکرار تاييد شد. استرين هاي مورد بررسي پس از گذشت 40 روز در بوته ها علايم بيماري را ايجاد کردند. با بررسي ويژگي هاي فنوتيپي استرين هاي عامل بيماري پژمردگي يونجه به عنوان C. m. subsp. insidiosus تشخيص داده شدند. تاثير استرين هاي جدا شده بر طول ساقه و ريشه، و وزن تر و خشک بوته هاي آلوده در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار ارزيابي شد. داده ها توسط نرم افزار SAS و آزمون دانکن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که استرين هاي مورد بررسي سبب کاهش شاخص هاي طول و وزن بوته هاي يونجه شده و از نظر تاثير روي کاهش اين شاخص ها با هم تفاوت معني دار دارند. براي بررسي تنوع ژنتيکي استرين ها، واکنش زنجيره اي پليمراز با آغازگرهاي تصادفي Opa-03، Opa-15، Opb-10، Opb-15، Opb-18، Opb-20، Ope-01، Ope-02، Ope-03، Ope-04، Ope-07، Ope-14، Ope-16 و Ope-19 به کار رفت و خوشه بندي انجام شد. بر مبناي اين روش استرين هاي مورد بررسي چهار کلاستر تشکيل دادند. استرين هاي AH7، AH8، AH9 و AH6 در يک کلاستر، AH15 و AH2 در کلاستر دوم، AH10، AH11، AH12 و AH14 در کلاستر سوم و AH1 و AH3 در کلاستر چهارم قرار گرفتند. با هضم قطعه تکثير شده با پرايمرهاي CIRS-1 و CIRS-2 توسط آنزيم EcoRI استرين هاي مورد بررسي دو گروه شامل استرين هاي AH1، AH2، AH3، AH7، AH8 AH11، AH12 و AH15 با داشتن دو باند و استرين هاي AH6، AH10 و AH14 با دارا بودن تنها يک باند را تشکيل دادند. داده هاي به دست آمده تنوع ژنتيکي استرين هاي C. m. subsp. insidiosus را در استان همدان نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی