برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  2-42 , شماره  2 ; از صفحه 265 تا صفحه 274 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دانش كشاورزي پايدار در بين سيب زميني كاران شهرستان شوشتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

پايداري واحدهاي بهره برداري از جمله موضوعات جدي است كه در ساليان اخير توجه بسياري محققان را به خود جلب كرده است. بررسي ميزان دانش كشاورزان در مورد كشاورزي پايدار يك عامل تعيين كننده در پايداري واحدهاي توليدي مي باشد. بر اين اساس اين تحقيق توصيفي- همبستگي با هدف كلي ارزيابي ميزان دانش كشاورزي پايدار كشاورزان سيب زميني كار شهرستان شوشتر صورت گرفته است. جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل 4200 سيب زميني كار شهرستان شوشتر مي باشد، كه به روش نمونه گيري چندمرحله اي 137 سيب زميني كار انتخاب گرديد. براي تعيين روايي از پانل متخصصان، شامل اعضاي هيات علمي رشته هاي زراعت، ترويج، اقتصاد بدست آمد. به منظور بررسي معيار پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، كه ميزان آن براي مقياس نگرش (0.79) و براي مقياس سنجش دانش (0.85) محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه سطح دانش كشاورزان در حد متوسطي قرار دارد و سطح بندي نگرش كشاورزان نشان مي دهند كه افراد نگرش متوسطي به كشاورزي پايدار دارند و اكثر پاسخگويان از نظر پايداري كشت در سطح متوسط قرار دارند. نتايج بدست آمده از تحليل همبستگي نشان مي دهد كه بين سن، سابقه كار كشاورزي، عضويت در تعاوني، نوع نظام زراعي، نوع زراعت، ميزان زمين زراعي، ميزان زمين زير كشت سيب زميني، ميزان توليد كل، نگرش و سطح پايداري واحد بهره برداري و دانش كشاورزي پايدار رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در اين پژوهش براي پيش بيني تغييرات دانش كشاورزي پايدار از طريق متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي دهد كه متغير نگرش نسبت به كشاورزي پايدار، سابقه كار، سن كشاورزان، ميزان توليد كل سيب زميني و نوع نظام زراعي حدود 47 درصد از تغييرات متغير دانش كشاورزي پايدار را تبيين مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوودی، ه.، و مقصودی، ط. (1390). بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب زمینی کاران شهرستان شوشتر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 2-42(2), 265-274. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157010Vancouver : کپی

داوودی هانیه، مقصودی طهماسب. بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب زمینی کاران شهرستان شوشتر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1390 [cited 2021September17];2-42(2):265-274. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157010IEEE : کپی

داوودی، ه.، مقصودی، ط.، 1390. بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب زمینی کاران شهرستان شوشتر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 2-42(2), pp.265-274. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157010. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی