برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 99 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي آموزش شناختي رفتاري و مهارتهاي مديريت زمان بر ميزان سهل انگاري و کمال گرايي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي دو روش آموزش شناختي- رفتاري و آموزش مهارتهاي مديريت زمان بر کاهش سهل انگاري و کمال گرايي دانشجويان انجام شد. نمونه پژوهش 80 نفر از دانشجويان سهل انگار و کمال گرايي بودند که از طريق آزمون سهل انگاري و کمال گرايي شناسي و سپس به گونه تصادفي در گروه هاي آزمايشي و کنترل جايگرين شدند. به دليل پيش بيني افت آزمودنيها، همه آزمودنيها در سه گروه، يعني يک گروه آموزش شناختي- رفتاري (n=27)، يک گروه آموزش مهارتهاي مديريت زمان (n=27) و گروه ديگر گروه کنترل (n=26) جايگزين شدند.
نتايج تحقيق کواريانس نشان داد بين گروه هاي مورد مطالعه در ميزان سهل انگاري و کمال گرايي تفاوت معنادار وجود دارد. آزمون تعقيبي حداقل تفاوت نشان داد سهل انگاري و کمال گرايي در گروه هاي آموزش شناختي رفتاري و آموزش مهارتهاي مديريت زمان در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش يافت اما بين دو گروه آزمايشي از لحاظ کاهش سهل انگاري و کمال گرايي تفاوت معناداري يافت نشد. به نظر مي رسد هر دو آموزش شناختي- رفتاري و آموزش مهارتهاي مديريت زمان بر کاهش سهل انگاري و کمال گرايي موثر هستند ولي آموزش شناختي- رفتاري در مقايسه با آموزش مهارتهاي مديريت زمان تاثير بيشتري در کاهش سهل انگاري و کمال گرايي داشته است، هرچند که اين تفاوت بيشتر منجر به معنادار شدن نشده است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی