5 SID.ir | تحليل روابط ويژگي هاي مورفومتري مخروط افكنه ها با حوضه هاي آبريز مطالعه موردي: حوضه ها و مخروطه افكنه هاي دامنه شمالي ميشوداغ (آذربايجان، شمالغرب ايران)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تحليل روابط ويژگي هاي مورفومتري مخروط افكنه ها با حوضه هاي آبريز مطالعه موردي: حوضه ها و مخروطه افكنه هاي دامنه شمالي ميشوداغ (آذربايجان، شمالغرب ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

رشته كوه ميشوداغ در جبهه شمالي درياچه اروميه -واقع در شمالغرب ايران - از شرق به غرب كشيده شده است. در امتداد جبهه شمالي اين كوهستان مخروط افكنه هايي جاي گزيده اند كه با توجه به ويژگيهاي ليتولوژيكي و تكنونيكي حوضه هاي تغذيه كننده آنها در دو بخش كوهستان ميشوداغ، به دو دسته مخروط افكنه هاي ميشو شرقي و غربي تقسيم شده اند. مخروط افكنه هاي ميشو شرقي كم شيب و وسيع بوده و حوضه هاي تغذيه كننده آنها از ضريب ناهمواري زيادي برخوردارند در حاليكه مخروط افكنه هاي ميشو غربي پر شيب و كم وسعت بوده و حوضه هاي تغذيه كننده آنها از ضريب ناهمواري كمتري برخوردارند.
تحليلهاي كمي انجام شده نشانگر وجود روابط مورفومتري قوي مخروط افكنه - حوضه آبريز در منطقه مي باشد. تحليلهاي آماري روابط مساحت مخروط افكنه ـ مساحت حوضه آبريز نشان داد كه اين روابط براي كل مخروط افكنه ها و مخروطه افكنه هاي ميشو شرقي و غربي معني دار است. در ميشو شرقي افزايش اندازه مساحت مخروط افكنه سريعتر از حد معمول بوده و در ميشو غربي كندتر از آن است. اين تفاوت در دو بخش ميشو بدليل تفاوت در ويژگيهاي ليتولوژيكي و تكنونيكي آنها مي باد. تحليل رابطه بين شيب مخروط افكنه ها و ضريب ناهمواري نشان مي دهد كه اين رابطه براي مخروط افكنه هاي ميشو شرقي معني دار نيست. بر اساس اين تحليلها روند افزايشي شيب سطح مخروط افكنه ها هم در ميشو شرقي و هم در ميشو غربي بسيار كندتر از روند افزايشي ضريب ناهمواري حوضه هاي مربوط بوده است و اين وضع در ميشو شرقي قابل توجه مي باشد. علت وجود چنين وضعيتي در ميشو شرقي، زياد بودن دبي رودخانه هاست كه موجب كاهش شيب سطح مخروط افكنه ها شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 182
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی