4 SID.ir | آسيب هاي اسکلتي-عضلاني و ريسک فاکتورهاي مرتبط با آن در محيط کار دفتري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

آسيب هاي اسکلتي-عضلاني و ريسک فاکتورهاي مرتبط با آن در محيط کار دفتري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مشاغل اداري از جمله مشاغلي هستند که شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در آنها بالا مي باشد. نشستن طولاني مدت، کار با کامپيوتر، حرکات تکراري، پوسچرهاي استاتيک و شرايط محيطي نامطلوب مي تواند عامل ايجاد کننده اين اختلالات باشد. شيوع بالاي اختلالات اسکلتي-عضلاني، ارزيابي ارگونوميک محيط کار و بهبود شرايط براي اين گروه شغلي را ضروري مي نمايد. طراحي چک ليست و محاسبه شاخص هاي ارگونوميک و به کارگيري آنها مي تواند در اين ارزيابي مفيد باشد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع علائم اختلالات اسکلتي-عضلاني در کارکنان اداري، ارزيابي ارگونوميک محيط کار و همچنين تعيين عوامل موثر در وقوع اين اختلالات انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه که بر روي 400 نفر از کارکنان اداري انجام گرفت جهت تعيين ميزان شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني از پرسشنامه نورديک استفاده شد. با استفاده از چک ليست ارگونوميک طراحي شده، شاخص هاي ارگونوميک براي اين افراد محاسبه و عوامل خطر شناسايي گرديد. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار
SPSS (Ver 12.0) و با استفاده از آزمونهاي t-test،Chi-square  و آزمون نسبت ها انجام گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که نواحي کمر و گردن به ترتيب با 49 و 47 درصد داراي بيشترين ميزان شيوع علايم در بين کارکنان اداري مورد مطالعه بوده است. نتايج نشان دادند که ارتباط معني داري بين شاخص ارگونوميک محاسبه شده و اختلالات در نواحي مختلف بدن وجود دارد (
P<0.05). ميانگين اين شاخص در افرادي که از اين اختلالات رنج مي برند کمتر بوده و در نتيجه وضعيت نامطلوب ارگونوميک را نشان مي داد. با محاسبه نسبت برتري (OR) نيز نشان داده شد که در اين مطالعه شرايط غير ارگونوميک با  P<0.05عاملي موثر در افزايش شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني بوده است. 53.3 درصد از کارکنان در اولويت اول اقدامات اصلاحي (يعني لزوم انجام هر چه سريعتر اقدامات اصلاحي) قرار گرفتند. پوسچر نامطلوب و طراحي نامناسب ايستگاه کار از عوامل خطر شناخته شدند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه عمده مشکلات ارگونوميک در اين محيط کار دفتري، پوسچر نامطلوب و طراحي نامناسب ايستگاه کار مي باشد، بنابراين هرگونه اقدام اصلاحي بايد بر اين موارد متمرکز شود. نامناسب بودن ارتفاع ميز و محل قرار گرفتن مانيتور و صفحه کليد، نامناسب بودن فاصله مانيتور از فرد، عدم وجود فضاي کافي براي پاها در زير ميز، نامناسب بودن محل قرارگيري تلفن و ديگر لوازم اداري بر روي ميز، عدم تنظيم پذيري شيب سطح نشستنگاه و پشتي صندلي، زياد بودن عمق صندلي و نامناسب بودن موقعيت مانيتور نسبت به پنجره ها از فاکتورهايي هستند که مي بايست در اصلاح ايستگاه کار اين افراد مورد توجه قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 574
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی