VO2-max(Q2)آزمون ارگومتري(Q2)پروتکل آستراند(Q2)ظرفيت هوازي(Q2)(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 48 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ظرفيت هوازي و تعيين همبسته هاي آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شيراز-سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: به منظور ايجاد تناسب فيزيولوژيک بين کار و کارگر مي توان از ظرفيت هوازي (VO2-max) استفاده نمود. اين مطالعه با هدف برآورد VO2-max و تعيين همبسته هاي آن در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شيراز، صورت پذيرفت.روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 500 نفر از کارگران مرد کارخانجات شهرستان شيراز که از سلامتي برخوردار بودند، داوطلبانه شرکت نمودند. افراد مورد مطالعه به وسيله آزمون ارگومتري بر اساس پروتکل آستراند به مدت 6 دقيقه مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه مي باشد که خود از دو قسمت تشکيل شده بود. بخش اول ويژگي هاي دموگرافيک و بخش دوم ويژگي هاي آنترپومتريک و فيزيولوژيک فرد را شامل مي شد.يافته ها: ميانگين و انحراف استاندارد سن در کارگران مورد مطالعه به ترتيب برابر با 32.01 و 7.66 سال بدست آمد. ظرفيت هوازي در کارگران مورد مطالعه برابر با 0.263±2.69 ليتر در دقيقه برآورد شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين ظرفيت هوازي و سن، BMI و تعداد ساعات ورزش در هفته ارتباط معني داري وجود دارد، در صورتي که بين اين متغير و قد و وزن ارتباط معني داري مشاهده نشد. همچنين، آزمون هاي آماري نشان داد که بين ظرفيت هوازي و سيگار کشيدن، ارتباط معني داري وجود دارد (0.05>p). متغيرهايي از قبيل ماهيت کار، کار در نظام نوبتي، رضايت از کار و احساس خستگي حين انجام کار، ارتباطي با ظرفيت هوازي جامعه مورد مطالعه نداشتند. بر اساس نتايج بدست آمد معادلات رگرسيوني جهت برآورد ظرفيت هوازي ارايه شدند.نتيجه گيري: از متغيرهايي همچون سن، BMI، سيگار کشيدن و تعداد ساعات ورزش در هفته، مي توان به عنوان عوامل موثر بر VO2-max نام برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانشمندی، ه.، و چوبینه، ع.، و رجایی فرد، ع. (1390). برآورد ظرفیت هوازی و تعیین همبسته های آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز-سال 1389. سلامت کار ایران, 8(3), 48-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156478Vancouver : کپی

دانشمندی هادی، چوبینه علیرضا، رجایی فرد عبدالرضا. برآورد ظرفیت هوازی و تعیین همبسته های آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز-سال 1389. سلامت کار ایران. 1390 [cited 2021December09];8(3):48-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156478IEEE : کپی

دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع.، 1390. برآورد ظرفیت هوازی و تعیین همبسته های آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز-سال 1389. سلامت کار ایران, [online] 8(3), pp.48-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156478. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی