برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 161 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک بافت تخمدان پس از تاثير عصاره هيدروالکلي دانه سويا در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، بخش زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه: دانه سويا منبع غني فيتواستروژن ‌ها است که خواص آنتي ‌اکسيداني، ضدسرطاني و استروژنيک دارند. اين پ‍ژوهش جهت بررسي تاثير عصاره‌ هيدروالکلي سويا بر بافت تخمدان با تاکيد بر اثرات هيستوپاتولوژيک و استريولوژيک انجام گرفت.
مواد و روش‌ ها: 40 سر موش صحرايي ماده نژاد اسپراک - داولي با سن 10 هفته به ‌طور تصادفي به 5 گروه کنترل، شم و سه گروه آزمايشي 1، 2 و 3 تفکيک شدند، گروه‌ هاي مورد آزمايش مدت 25 روز مقادير 30، 60 و 120 (ميلي ‌گرم بر کيلوگرم) عصاره خوراکي دريافت کردند. گروه شم آب مقطر گرفت. پس از بيهوشي تخمدان
هاي راست حيوانات خارج گرديده، توزين و مراحل پاساژ بافتي جهت مطالعات هيستولوژيک و استريولوژيک انجام گرديد. بررسي هيستولوژيک با دو نوع رنگ ‌آميزي تري کروماسون و هماتوکسيلين ائوزين انجام گرفت. در مطالعات استريولوژيک حجم تخمدان با روش کاواليه محاسبه شد. در هر اسلايد درصد فوليکول ‌ها و جسم زرد محاسبه گرديد.
يافته ‌ها: تجويز عصاره تغيير معني ‌داري در درصد فوليکول ‌هاي پري ‌انترال، گراف، کورپوس لوتئوم و حجم تخمدان در گروه ‌هاي آزمايشي و شم نسبت به کنترل ايجاد نکرد. وزن تخمدان در گروه تجربي 1 افزايش معني ‌دار نشان داد. فوليکول ‌هاي انترال در گروه تجربي 3 افزايش معني‌ داري داشت. فوليکول آترتيک در همه گروه‌ هاي تجربي و شم کاهش معني ‌داري داشت. در بررسي ‌هاي هيستوپاتولوژيک تغييرات بافت
شناسي بر بافت تخمدان مشاهده نگرديد.
نتيجه ‌گيري: نتايج نشان داد که کاهش درصد فوليکول ‌هاي آترتيک و افزايش فوليکول ‌هاي آنترال نشانگر تاثيرات مثبت استروژن گياهي بر بافت تخمدان بوده. به ‌نظر مي ‌رسد با توجه به اثرات مثبت سويا بر بسياري سيستم‌ هاي بدن استفاده آن در غلظت ‌هاي متعادل، اختلالي در روند توليدمثلي جنس ماده ايجاد نکند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی