نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 183 تا صفحه 207 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي رهيافت مدرسه در مزرعه در بين باغداران استان کرمانشاه بر مبناي مدل KASA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 
خاستگاه رهيافت مدرسه در مزرعه، همانا رهيافت هاي مشارکتي روستايي است. در استان کرمانشاه اين رهيافت به منظور اجراي فعاليت هاي مديريت تلفيقي آفات، از سال 1387 در بين باغداران اجرا شده است. به هر حال اثربخشي و تاثيرگذاري اين رهيافت بر ميزان دانش، نگرش، مهارت و تمايلات باغداران، جاي پرسش دارد. اين مطالعه به منظور تعيين اثربخشي رهيافت مذكور در کسب دانش، نگرش، مهارت و سطح آرزوها در بين باغداران شهرستان دالاهو انجام شد. مطالعه به صورت پيمايشي و با طرح تحقيق علي- مقايسه اي و پس آزمون با گروه گواه است، که در بين 194 باغدار به اجرا درآمد. بر اساس روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي 97 شرکت کننده و 97 غيرشرکت کننده به منظور انجام مطالعه انتخاب شدند. پرسشنامه اي محقق ساخته با توجه به مرور پيشينه نگاشته ها و جلسات غيررسمي با جامعه آماري طراحي شد. روايي پرسشنامه با کمک متخصصان مديريت تلفيقي آفات سازمان جهاد کشاورزي و اعضاي هيات علمي گروه ترويج دانشگاه رازي تاييد گرديد. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.86 محاسبه شد. بر اساس يافته هاي تحقيق مدرسه در مزرعه، منجر به ارتقاي دانش، بهبود نگرش، مهارت و سطح آرزوهاي باغداران شرکت کننده در قياس با باغداران غيرشرکت کننده شده است، توصيه مي شود که اين رهيافت در ديگر شهرستان هاي استان کرمانشاه نيز گسترش يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قربانی پیرعلیدهی، ف.، و زرافشانی، ک.، و جلیلیان، ف. (1390). بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA . پژوهش های روستایی, 2(4), 183-207. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156203Vancouver : کپی

قربانی پیرعلیدهی فاطمه، زرافشانی کیومرث، جلیلیان فرزاد. بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA . پژوهش های روستایی. 1390 [cited 2022August19];2(4):183-207. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156203IEEE : کپی

قربانی پیرعلیدهی، ف.، زرافشانی، ک.، جلیلیان، ف.، 1390. بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA . پژوهش های روستایی, [online] 2(4), pp.183-207. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156203. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی