برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان رشته پرستاري و پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، اهواز، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، جندی شاپور، اهواز
 
چکیده: 

زمينه: يکي از عوامل مهم در آموزش، به خصوص در علوم پزشکي رويکرد مطالعه و يادگيري است. آگاهي از رويکرد مطالعه و يادگيري دانشجويان، مي تواند روش هاي آموزشي را متناسب با سبک يادگيري دانشجويان تغيير داده و موجب بهبود آموزش شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسي رويکردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پرستاري و پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال تحصيلي 90-1389 بود.
روش: اين مطالعه توصيفي در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال تحصيلي 90-1389 انجام شد. 182 نفر از دانشجويان پرستاري و پزشکي به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه پژوهشي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه استاندارد (Approached and Study Skills Inventory for Students (ASSIS
بود. براي تحليل نتايج از نرم افزار SPSS-15 استفاده شد.
نتايج: رويکرد غالب مطالعه دانشجويان رشته پزشکي، رويکرد عمقي
(%40.2) و رويکرد غالب دانشجويان رشته پرستاري، رويکرد راهبردي (45%) بوده است. در مقطع باليني، استفاده دانشجويان پزشکي از رويکرد عمقي مطالعه افزايش و استفاده از رويکرد سطحي به طور چشم گيري کاهش داشته است. بين معدل تحصيلي دانشجويان و رويکردهاي عمقي و راهبردي مطالعه، همبستگي ضعيفي وجود داشت که فقط براي رويکرد راهبردي معنادار بود (p=0.033،r=0.161 ). بين معدل تحصيلي دانشجويان و رويکردهاي سطحي مطالعه، رابطه منفي وجود داشت که از نظر آماري معنادار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به ويژگي رويکرد عمقي مطالعه در يادگيري مطلوب مطالب درسي، شايسته است برنامه ريزان آموزشي شرايطي را فراهم نمايند تا با ايجاد بهترين محيط هاي يادگيري زمينه را براي سوق دادن دانشجويان براي بهره گرفتن از اين رويکردها مهيا نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی