برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 486 تا صفحه 493 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش هاي خاك ورزي و مقادير بقاياي ذرت بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير روش هاي خاك ورزي و مقادير بقاياي گياهي ذرت دانه اي(Zea mays L.)  بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم (Triticum aestivum L.)، آزمايشي در دو سال زراعي (88-1386) در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در باجگاه با استفاده از طرح كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار به اجرا در آمد. عوامل مورد بررسي شامل دو روش خاك ورزي ]رايج (گاوآهن برگردان دار همراه با دو ديسك) و كاهش يافته (دو بار گاوآهن قلمي همراه با يك ديسك)[ در كرت هاي اصلي و مقادير بقاياي ذرت (0، 50 و 100 درصد) در كرت هاي فرعي بودند. نتايج نشان داد كه روش هاي خاك ورزي، بر تعداد سنبله در مترمربع و مقادير بقاياي گياهي بر تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته در هر دو سال تاثير معني دار داشت. حداكثر عملكرد دانه (4.40 تن در هكتار) در تيمار خاك ورزي كاهش يافته و بدون بقايا بدست آمد كه با تيمار 100 درصد بقايا تفاوت معني داري را نشان نداد و اين موضوع خود تاييدي بر لزوم نگهداري بقايا در مزرعه جهت استفاده از منافع فراوان آن است. درصد كربن آلي و نيتروژن خاك در تيمار خاك ورزي كاهش يافته و با افزايش مقادير بقايا، افزايش يافت. به طور كلي، با توجه به اينكه كاربرد مقادير مناسبي از بقاياي ذرت در كشت گندم، موجب افزايش درصد كربن آلي خاك مي شود، اين كاربرد توصيه مي گردد و در صورتي كه بتوان افت كوتاه مدت عملكرد دانه ناشي از كاهش عمليات خاك ورزي و نگهداري بقايا در مزرعه را تحمل كرد، در بلند مدت عملكرد مطلوبي به دست خواهد آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

علیجانی، خ.، و بحرانی، م.، و کاظمینی، س. (1390). تاثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 9(3), 486-493. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156107Vancouver : کپی

علیجانی خدیجه، بحرانی محمدجعفر، کاظمینی سیدعبدالرضا. تاثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1390 [cited 2021April15];9(3):486-493. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156107IEEE : کپی

علیجانی، خ.، بحرانی، م.، کاظمینی، س.، 1390. تاثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد, عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 9(3), pp.486-493. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156107>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی