CO2، گونه هاي ، گونه هاي sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA">، گونه هاي C3C3sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr">C3 و و sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA"> و C4 C4sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> C4، رقابت، Panicum miliaceum، Glycine max L. Merr، Amaranthus retroflexus و Chenopodium album" title="(Q2): sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA">، رقابت، Panicum miliaceum، Glycine max L. Merr، Amaranthus retroflexus و Chenopodium album">sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA">، رقابت، Panicum miliaceum، Glycine max L. Merr، Amaranthus retroflexus و Chenopodium album(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 356 تا صفحه 367 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر افزايش غلظت Co2 بر رقابت بين گونه هاي زراعي و علف هاي هرز C3 و C4 در شرايط گلخانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

با توجه به اين كه كشاورزي هم منبع و هم مخزن گازهاي گلخانه اي است و گياهان در پاسخ به افزايش غلظتCO2  واكنش هاي مختلفي از خود نشان مي دهند، آزمايشي با هدف بررسي تاثير افزايش غلظت CO2 بر قابليت رقابت گونه هاي زراعي و علف هاي هرز، در سال 1385 در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار انجام شد. فاكتورهاي مورد مطالعه شامل دو سطح غلظت CO2 شامل 360 ppm (طبيعي) و 700 ppm (افزايشي) و تركيب هاي مختلف كشت گونه هاي زراعي (ارزن و سويا) و علف هاي هرز (تاج خروس و سلمه) C3 و C4 اعم از كشت خالص و كشت مخلوط گونه ها بودند. با افزايش غلظت CO2، طول ريشه در ارزن در مقايسه با غلظت طبيعي CO2 افزايش اما در ساير گونه ها كاهش نشان داد و وزن خشك ريشه در هر يك از تركيب هاي كشت در شرايط افزايش غلظت CO2 نسبت به شرايط غلظت طبيعي اين گاز كاهش نشان داد. در شرايط افزايش غلظت CO2، سطح برگ و وزن خشك برگ در ارزن در مقايسه با غلظت طبيعي CO2 افزايش و در ساير گونه ها كاهش نشان داد. ميزان كلروفيل در مقايسه با غلظت طبيعي CO2 در علف هرز سلمه افزايش، اما در تاج خروس، ارزن و سويا كاهش نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی