برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 331 تا صفحه 339 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير دزهاي مختلف اشعه گاما در افزايش تنوع در صفات جوانه زني و زراعي كلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
 
چکیده: 
افزايش تنوع ژنتيكي از اهداف اوليه و اساسي در اصلاح نباتات مي باشد. القا جهش روشي براي افزايش تنوع ژنتيكي مي باشد كه همراه با انتخاب، نوتركيبي و يا تركيبي از اين دو در اصلاح گياهان مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي مقايسه اي تاثير دزهاي مختلف اشعه گاما (500، 700، 900، 1100، 1300 گري و دز صفر به عنوان شاهد) بر خصوصيات رشدي اوليه نظير درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه در نسل M1 در شرايط آزمايشگاهي و بررسي صفات زراعي شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي، طول غلاف و وزن هزار دانه در نسل M2، در دو رقم كلزا با نام هاي PF و زرفام مي باشد. نتايج جوانه زني آزمايشگاهي نشان داد كه ميانگين درصد جوانه زني و طول ريشه چه و ساقه چه تحت تاثير موتاژن در هر دو رقم مورد آزمايش، به طور معني داري نسبت به شاهد كاهش يافته اند. در حالي كه سرعت جوانه زني تنها در رقم PF تحت تاثير معني دار دز اشعه قرار گرفت. ضمن اينكه اختلاف معني داري بين واريانس تيمارها (دز موتاژن) براي صفات سرعت و درصد جوانه زني در رقم PF و براي سرعت جوانه زني و طول ساقه چه در رقم زرفام وجود دارد. در واقع افزايش دز اشعه در اين صفات باعث افزايش قابل ملاحظه اي در واريانس تيمارها نسبت به شاهد گرديده است. بيشترين ضريب تنوع نسبي نيز مربوط به دز 1300 گري اشعه در رابطه با صفت سرعت جوانه زني در رقم PF بوده است. در نسل M2 در رقم PF، كليه صفات به جز تعداد غلاف در شاخه اصلي تحت تاثير دزهاي مختلف اشعه، كاهش داشتند. تعداد غلاف در شاخه اصلي در رقم PF برخلاف صفات ديگر، در دزهاي اعمال شده نسبت به شاهد افزايش داشته است. اما در رقم زرفام اثر دز تنها براي صفت وزن هزار دانه معني دار گشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مومنی، ر.، و باباییان جلودار، ن.، و باقری، ن. (1390). مطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (.Brassica napus L). پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 331-339. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156079Vancouver : کپی

مومنی رقیه، باباییان جلودار نادعلی، باقری نادعلی. مطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (.Brassica napus L). پژوهشهای زراعی ایران. 1390 [cited 2021December02];9(3):331-339. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156079IEEE : کپی

مومنی، ر.، باباییان جلودار، ن.، باقری، ن.، 1390. مطالعه تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما در افزایش تنوع در صفات جوانه زنی و زراعی کلزا (.Brassica napus L). پژوهشهای زراعی ایران, [online] 9(3), pp.331-339. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156079. 

 
بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی