برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 229 تا صفحه 241 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش رطوبتي و محدوديت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در ژنوتيپ هاي گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

به منظور مطالعه روند توليد و تجمع ماده خشك و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه، آزمايشي مزرعه اي در قالب طرح كرتهاي دو بار خرد شده بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سالهاي زراعي 86-1385 و 87-1386 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي طرق مشهد به اجرا در آمد. تيمار آبياري در كرت هاي اصلي شامل آبياري مطلوب در طول فصل رشد (D1) و تنش رطوبتي از مرحله گرده افشاني تا رسيدگي (D2)، تيمار ژنوتيپ در كرت هاي فرعي شامل هفت ژنوتيپ جديد گندم (لاين هاي شماره 9103، 9116، 9203، 9205، 9207، 9212، C-81-10) و رقم كراس شاهي و تيمار شرايط فتوسنتزي در كرت هاي فرعي فرعي شامل استفاده از فتوسنتز جاري (P1) و جلوگيري از فتوسنتز جاري (P2) بود. نتايج تجزيه مركب نشان داد، اثر تنش رطوبتي بر عملكرد دانه، ميزان ماده خشك توليدي در مراحل خميري نرم و رسيدگي فيزيولوژيك، ميزان ماده خشك انتقال يافته، بازدهي انتقال مجدد ماده خشك، درصد انتقال مجدد ماده خشك و كاهش دماي كانوپي (CTD) و ميزان نسبي آب برگ (RWC) در مراحل ظهور بساك و آبكي دانه معني دار بود. با اعمال تنش رطوبتي، ميزان ماده خشك انتقال يافته، بازدهي انتقال مجدد ماده خشك و درصد انتقال مجدد ماده خشك به ترتيب حدود 15، 18 و 50.6 درصد نسبت به تيمار آبياري كامل (D1) افزايش يافت. با جلوگيري از فتوسنتز جاري، ميزان ماده خشك انتقال يافته و بازدهي انتقال مجدد ماده خشك و درصد انتقال مجدد ماده خشك به ترتيب حدود 44 درصد كاهش، 60.8 درصد كاهش و 43.1 درصد نسبت به استفاده از فتوسنتز جاري افزايش يافت. اعمال تنش رطوبتي و جلوگيري از فتوسنتز جاري پس از گرده افشاني علاوه بر محدوديت منبع، باعث محدوديت مخزن و كاهش CTD و RWC شد. با توجه به اين كه ژنوتيپ هاي C-81-10،9103  و 9116 بالاترين عملكرد دانه و ميزان ماده خشك انتقال يافته را به خود اختصاص دادند، مي توان آنها را به عنوان ژنوتيپ هاي اميد بخش و مناسب جهت استفاده در برنامه هاي اصلاحي مناطق خشك و نيمه خشك پيشنهاد نمود. همبستگي قابل توجه CTD و RWC با عملكرد دانه به ويژه در مرحله آبكي دانه، نشان داد كه مي توان از اين دو صفت به عنوان معيار انتخاب در برنامه هاي اصلاحي استفاده كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی