برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  3 ; از صفحه 291 تا صفحه 299 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم آبياري و نيتروژن بر عملکرد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک گياه داروئي کدوي تخم کاغذي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
کدوي تخم کاغذي از گياهان دارويي تازه وارد به کشور است که بذر و فراورده هاي آن در درمان بسياري از بيماري ها کاربرد دارد. با توجه به اهميت اين گياه در صنايع دارويي، افزايش خشکسالي در سالهاي اخير و نبود اطلاعات کافي در مورد نياز کودي اين گياه در کشور اين تحقيق با هدف مطالعه تاثير سطوح مختلف رطوبتي و نيتروژن بر کلروفيل، خصوصيات فتوسنتزي، پرولين، عملکرد و اجزاي عملکرد گياه کدوي تخم کاغذي در سال زراعي 1388 با استفاده از کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تکرار انجام شد. سطوح مختلف تيمار آبياري بر اساس ميلي متر تبخير از طشت تبخير شامل  65) I1ميلي متر تبخير)،  95) I2ميلي متر تبخير) و I3 130) ميلي متر تبخير) به عنوان فاکتور اصلي و سه سطح نيتروژن به فرم اوره شامل ) N1شاهد بدون کود)، 120) N2 کيلوگرم در هکتار) و 220) N3 کيلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعي بود. کمبود آب موجب کاهش و افزايش نيتروژن موجب افزايش سطح برگ شد. بين سطوح آبياري و نيتروژن از نظر غلظت کلروفيل برگ اختلاف مشاهده شد. افزايش در سطوح نيتروژن و آب در دسترس موجب افزايش فتوسنتز و هدايت روزنه اي و کاهش در غلظت دي اکسيدکربن در حفره زير روزنه گرديد. تنش خشکي و افزايش سطح نيتروژن موجب افزايش غلظت پرولين برگ شد. در سطح آبياري  I3عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد روغن و عملکرد روغن نسبت به سطح  I1کاهش پيدا کرد. همچنين در سطح  N3نيتروژن تعداد ميوه در بوته، عملکرد ميوه، عملکرد دانه، درصد روغن نسبت به سطح N1 کاهش نشان داد. اگرچه افزايش در ميزان نيتروژن خاک موجب افزايش ميزان شاخص سطح برگ، غلظت کلروفيل و سرعت فتوسنتز خالص شد، اما ظاهرا توليد بيش از حد شاخ و برگ به عنوان يک مخزن قوي عمل کرده و نه تنها از افزايش عملکرد ميوه و دانه جلوگيري نمود بلکه حتي سبب کاهش جدي آن ها شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقایی، ا.، و احسان زاده، پ. (1390). اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 42(3), 291-299. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156033Vancouver : کپی

آقایی امیرحسین، احسان زاده پرویز. اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1390 [cited 2021December08];42(3):291-299. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156033IEEE : کپی

آقایی، ا.، احسان زاده، پ.، 1390. اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 42(3), pp.291-299. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=156033. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی