برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل و طبقه‌ بندي چند متغيره براي مدلسازي متغيرهاي موثر بر شکل هندسي مخروط افکنه‌ هاي دامنه شمالي کوهستان باقران (جنوب شهر بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه حکیم سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 

مطالعات گسترده‌ اي در مورد زمين شناسي و ژئومورفولوژي مناطق خشک و نيمه خشک بيابان‌ هاي ايران انجام شده است. اما در اين بين مخروط افکنه ‌ها به عنوان يکي از اشکال ژئومورفيک ناديده گرفته شده و يا کمتر به طور تخصصي مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مقاله مخروط افکنه ‌هاي رشته کوه باقران در جنوب شهر بيرجند از نظر شکل هندسي مورد بررسي قرار گرفته، بطوريکه در ابتدا 17 مخروط افکنه شناسايي و نقشه برداري شده است. اندازه گيري ‌هاي مربوط به پارامترهاي تعيين کننده شکل هندسي مخروط افکنه‌ هاي منطقه به طور مجزا صورت گرفته است. در مرحله بعدي اين اندازه گيري ‌ها براي بررسي روابط و مقايسه شکل هندسي اين لندفرم ‌ها با يکديگر مورد استفاده قرار گرفته است. براي اين منظور از مدل ‌هاي مختلف و نرم افزارهاي ويژه براي تحليل ‌هاي چند متغيره مانند: تحليل ‌هاي عامل و تحليل‌ هاي خوشه اي و در نهايت، برازش منحني ‌ها رگرسيوني استفاده شده است. بر اساس نتايج حاصله مهمترين متغير موثر در شکل مخروط افکنه‌ هاي منطقه مساحت حوضه زهکشي در بالادست هر مخروط افکنه است که با عامل اول حاصل از تحليل عاملي همبستگي در حدود 88 درصد را نشان مي دهد. با کمک تحليل خوشه مخروط افکنه‌ هاي منطقه در 5 گروه طبقه بندي شده است. بر اين اساس در گروه اول، تعداد 10 مخروط افکنه با ميزان تشابه 70.35 درصد، در گروه دوم تعداد 3 مخروط افکنه با ميزان تشابه 76.62 درصد، در گروه سوم تعداد 2 مخروط افکنه با ميزان تشابه 73.86 درصد و در گروه ‌هاي چهارم و پنجم هر کدام يک مخروط افکنه با ميزان تشابه به ترتيب 60.45، 12.76 درصد قرار گرفته است. برازش ‌هاي مختلفي که به شيوه‌ هاي گوناگون بين دو متغير اصلي موثر در شکل هندسي مخروط افکنه‌ ها (مساحت حوضه زهکشي و مساحت مخروط افکنه‌ ها در منطقه) انجام گرفته با توجه به مقدار ضريب تعيين مدل ‌هاي مختلف (R2) تبيين کننده مناسب تر بودن مدل نمايي براي تخمين ارتباط بين اين دو متغير در منطقه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی