برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع با استفاده از روش تحليل عملكرد چشم انداز (LFA) (مطالعه موردي: مراتع سرچاه عماري بيرجند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

فعاليت هاي مديريتي از قبيل قرق و احداث هلالي آبگير تاثير زيادي بر شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مراتع مي گذارد. براي بهره برداري مستمر و پايدار از مرتع، اين تغييرات بايد شناخته و مديريت شوند. شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع به محققان كمك مي كنند كه در مورد اثرهاي فعاليت هاي مديريتي اعمال شده، قضاوت نمايند. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير فعاليتهاي اصلاحي قرق و احداث هلالي آبگير بر شاخصهاي سطحي خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع مي باشد. بدين منظور سه منطقه قرق رهاشده، قرق و قرق به همراه احداث هلالي آبگير در مراتع سرچاه عماري بيرجند انتخاب و تاثير هر يك از فعاليت هاي مديريتي مذكور بر شاخصهاي سطح خاك و ويژگيهاي عملكردي مرتع با استقاده از روش تحليل عملكرد چشم انداز (LFA) مورد بررسي قرار گرفت. در اين روش براي تعيين 3 ويژگي عملكردي مرتع شامل پايداري، نفوذپذيري و چرخه مواد غذايي از 11 شاخص سطح خاك استفاده مي شود. اين شاخصها عبارتند از: پوشش سطح زمين، لاشبرگ، پوشش قابل تبديل به هوموس، پوشش كريپتوگام، شکنندگي لايه سطحي خاک، مواد فرسايش يافته، شکلهاي فرسايش، ميکروتوپوگرافي، طبيعت سطح خاک، آزمايش پايداري در مقابل رطوبت و بافت خاک. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 16.0 و با استفاده از آزمون غيرپارامتري كروسكال واليس و آزمون چنددامنه اي دانكن انجام گرديد. نتايج نشان داد كه در اثر فعاليت هاي مديريتي اعمال شده شاخصها و ويژگيهاي عملكردي مرتع تغيير يافته اند. به طوري كه بين تمامي 11 شاخص سطح خاك بجز شکلهاي فرسايش و پوشش كريپتوگام اختلاف معني داري در سه منطقه مورد مطالعه وجود دارد (P<0.05). بدين ترتيب بين سه شاخص عملكردي مرتع در سه منطقه مذكور نيز اختلاف معني داري وجود دارد. بنابراين نتايج حکايت از اين دارد كه عمليات اصلاحي قرق و احداث هلالي آبگير باعث بهبود ويژگيهاي عملكردي مرتع مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاری، ر.، و طویلی، ع.، و زارع، س. (1390). بررسی شاخصهای سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (مطالعه موردی: مراتع سرچاه عماری بیرجند). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 18(4 (پیاپی 45)), 624-636. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155773Vancouver : کپی

یاری رضا، طویلی علی، زارع سلمان. بررسی شاخصهای سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (مطالعه موردی: مراتع سرچاه عماری بیرجند). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1390 [cited 2021October21];18(4 (پیاپی 45)):624-636. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155773IEEE : کپی

یاری، ر.، طویلی، ع.، زارع، س.، 1390. بررسی شاخصهای سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) (مطالعه موردی: مراتع سرچاه عماری بیرجند). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 18(4 (پیاپی 45)), pp.624-636. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155773. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی