برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عکس العمل سويا نسبت به مقادير و سويه هاي مختلف باکتري Bradyrhizobium japonicum در منطقه شمال خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در کشور ما معمولا در زراعت سويا از کودهاي نيتروژنه استفاده مي شود که ادامه اين روند، مخالف با اصول کشاورزي پايدار مي باشد. از يک طرف هزينه هاي بالاي استفاده از کودهاي نيتروژنه و از طرف ديگر اثرات نامطلوب اين کودها بر محيط زيست، اهميت استفاده از کودهاي بيولوژيک را مشخص مي نمايد. در صورت وجود جمعيت مناسبي از باکتري برادي ريزوبيوم جاپونيکوم، گياه سويا مي تواند عمده نياز خود را به کود نيتروژن بر طرف نمايد. در همين راستا و جهت تعيين مناسب ترين سويه همزيست با گياه سويا آزمايشي در تابستان سال 1385 در مرکز تحقيقات صفي آباد به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار انجام گرديد. در اين آزمايش از دو عامل شامل سويه باکتري و ميزان مصرف مايه تلقيح استفاده گرديد. سويه هاي باکتري عبارت بودند از Histick -1 RS117 -3 RS146 -2 و 4- باکتري ساخت موسسه تحقيقات خاک و آب. ميزان مصرف باکتري در دو سطح 1- 125 گرم مايه تلقيح در 50 کيلوگرم بذر (عرف منطقه). 2- 250 گرم مايه تلقيح در 50 کيلوگرم بذر. باکتري ها قبل از کاشت با بذور سويا تلقيح گرديدند. تيمارهاي کنترل شامل 1- تيمار کود نيتروژنه که در طول فصل رشد به ميزان  200کيلوگرم در هکتار توزيع گرديد. 2- تيمار صفر که هيچ گونه توزيع کود و تلقيح باکتري صورت نگرفت. نتايج به دست آمده نشان داد تيمارها از لحاظ گره بندي با همديگر اختلاف معني داري نشان ندادند ولي وزن گره ها در تيمارهاي (a4b1،  a4b2سويه باکتري RS117) با 184 و 193 ميلي گرم در بوته از بقيه بيشتر بودند. همچنين درصد نيتروژن برگ سويا، درصد نيتروژن دانه سويا، درصد پروتئين و نيز فاکتورهاي مرتبط با عملکرد از جمله ارتفاع، شاخص سطح برگ و تعداد غلاف در بوته در سويه RS117 به ترتيب با 3.47 درصد، 7.64 درصد، 37.85 درصد، 94.5 سانتي متر، 4.93 و 71.2 غلاف، با ساير سويه هاي استفاده شده اختلاف معني داري را در سطح يک درصد از خود نشان داد. درصد روغن در تيمار a0b0 يا تيمار صفر (داراي کمترين درصد نيتروژن برگ و دانه) بالاترين ميزان (20.37) درصد را نشان داد. اين به دليل رابطه آنتاگونيستي است که بين درصد روغن و پروتئين دانه سويا وجود دارد. اين نتايج نشان مي دهند که سويه باکتري RS117 توانسته است همزيستي مناسبي را با گياه ميزبان از خود نشان دهد. بواسطه اين رابطه مناسب، تيمار a4b2 با داشتن 3450 کيلوگرم دانه در هکتار بالاترين عملکرد را نيز به خود اختصاص داد. مضافا ميزان متفاوت مصرف مايه تلقيح، اختلاف معني داري را بين تيمارها نشان نداد. نتيجه اينکه به نظر مي رسد سويه باکتري RS117 بتواند جهت تلقيح با بذور سويا در منطقه شمال خوزستان استفاده گردد و مي توان از آن عملکردهاي مطلوب را انتظار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکوه فر، ع.، و شهولی، ر.، و قدرتی، غ. (1387). ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum در منطقه شمال خوزستان. زراعت و اصلاح نباتات ایران, 4(2), 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155474Vancouver : کپی

شکوه فر علیرضا، شهولی رضا، قدرتی غلامرضا. ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum در منطقه شمال خوزستان. زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1387 [cited 2021October17];4(2):27-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155474IEEE : کپی

شکوه فر، ع.، شهولی، ر.، قدرتی، غ.، 1387. ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum در منطقه شمال خوزستان. زراعت و اصلاح نباتات ایران, [online] 4(2), pp.27-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155474. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی