5 SID.ir | ارتباط چند شکلي هاي ژن هاي پرولاکتين و گيرنده پرولاکتين با صفات اقتصادي در مرغان مولد بومي استان مازندران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط چند شکلي هاي ژن هاي پرولاکتين و گيرنده پرولاکتين با صفات اقتصادي در مرغان مولد بومي استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 
چکیده: 

چند شکلي هاي ناحيه -5‘کناري ژن پرولاکتين، اگزون هاي شماره 2 و 5 ژن گيرنده پرولاکتين و ارتباط آن ها با صفات رشد و توليد تخم مرغ در مرغان مولد ايستگاه اصلاح نژاد مرغان بومي مازندران مورد بررسي قرار گرفت. يک چند شکلي تک نوکلئوتيدي (SNP) در جايگاه C-2402-T و يک الحاق 24 جفت بازي در موقعيت 382-در ناحيه -5‘کناري ژن پرولاکتين شناسايي شدند. واکنش PCR همراه با تکنيک RFLP و الکتروفورز مستقيم روي ژل آگارز، براي شناسايي ژنوتيپ هاي مختلف در جايگاه C-2402-C و يک الحاق حذف 24 جفت بازي در موقعيت 382-ژن پرولاکتين مورد استفاده قرار گرفتند. جايگزيني نوکلئوتيد سيتوزين (C) با تيمين (T) و يک الحاق (I) يا حذف (D) در ناحيه پروموتور ژن پرولاکتين باعث ايجاد سه ژنوتيپ به ترتيب با فراواني هاي (0.10) CC، (0.84) CT، (0.06) TT و II (0.39)، (0.40) ID و DD (0.21) شد. در اگزون هاي شماره 2 و 4 ژن گيرنده هورمون پرولاکتين به ترتيب با استفاده از تکنيک هاي PCR-SSCP وPCR-RFLP ، دو ژنوتيپ(0.54) A/A ، (0.46) B/B و (0.72) AA و (0.28) BB مشاهده شدند و هيچ مرغي با ژنوتيپ هتروزيگوس در اين جايگاه ها مشاهده نشد. يک جهش جديد قابل شناسايي با آنزيم برشي BamHI در اگزون شماره 5 ژن گيرنده هورمون پرولاکتين شناسايي شد. نتايج به دست آمده وجود ارتباط معني داري (P<0.05) را بين SNP اگزون شماره 2 با صفات وزن بدن در هچ و سن در بلوغ جنسي و همچنين بين SNP اگزون شماره 5 با صفت تعداد تخم مرغ توليدي نشان دادند. افراد داراي ژنوتيپ AA تعداد تخم مرغ بيشتري نسبت به افراد داراي ژنوتيپ BB توليد کردند. نتايج نشان دادند که جايگاه گيرنده هورمون رشد مي تواند احتمالا به عنوان يک ژن عمده موثر بر صفات توليدي در طيور مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی