برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 67 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

اثر هورمون پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دزفول، ایران
 
چکیده: 

زوال بذر از پديده هاي شايع در هنگام نگهداري بذور مي باشد. هر چه شرايط نگهداري از نظر رطوبت و دما نامناسب تر باشد، شدت زوال يافتن بذرها بيشتر خواهد بود. تيمار پرايمينگ بذر، به عنوان تيماري موثر به منظور افزايش سرعت و يکنواختي جوانه زني در مزرعه و ظهور گياهان مقاوم، در بسياري از گياهان زراعي مورد استفاده قرار گرفته است. به همين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش، شامل تيمار پيري تسريع شده در سه سطح (0، 7 و 14 روز)، تيمار هورمون پرايمينگ در پنج سطح (0، 100، 200، 400 و ppm 800) و تيمار زمان پرايمينگ در سه سطح (8، 12 و 24 ساعت) در نظر گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که با افزايش مدت زمان پيري تسريع شده، صفات جوانه زني شامل طول ريشه چه، ساقه چه و سرعت جوانه زني به شدت کاهش يافت. استفاده از 100 و يا ppm 400 جيبرلين به مدت 12 ساعت مي تواند به طور معني داري درصد (20%) و سرعت متوسط جوانه زني (60%) را در بذور زوال يافته به مدت 14 روز بهبود داده و همچنين رشد ريشه چه نيز با اعمال تيمارهاي جيبرلين افزايش يافت. استفاده از هورمون جيبرلين که از هورمون هاي مهم گياهي محسوب مي شود مي توانند خسارت فرسوده شدن بذر را کاهش دهد و پتانسيل رشد جنيني را در بذرهاي زوال يافته افزايش دهد. در بين تيمارهاي آزمايشي، مطلوب ترين تيمار، استفاده از ppm 100 جيبرلين است زيرا هم اثر معني داري ايجاد مي کند و هم از نظر غلظت، با توجه به کمتر بودن ميزان هورمون مصرف شده نسبت به ppm 400 اقتصادي تر است. بنابراين ميتوان تيمار هورمون پرايمينگ با جيبرلين را تيمار موثر به منظور بهبود خصوصيات جوانه زني و پتانسيل رشد گياهچه هاي زوال يافته بذر ذرت دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی