برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
فروردين 1391 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پروپرانولول خوراکي بر مدت و نوع زايمان در زنان نخست زا با حاملگي طول کشيده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اينکه طول مدت زايمان از عوامل موثر در نتيجه بارداري است، مطالعه حاضر به منظور تعيين تاثير پروپرانولول خوراکي بر مدت و نوع زايمان در زنان نخست زا با حاملگي طول کشيده انجام شد.
روش کار: اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور در سال 1388 بر روي 146 زن نخست زا با سن حاملگي 42-40 هفته، نمره بيشاپ≥5، شاخص توده بدني طبيعي، کيسه آب سالم، وزن تخميني جنين≤4 کيلوگرم و نمايش سر مراجعه كننده به بيمارستان مصطفي خميني ايلام انجام شد. افراد به دو گروه مداخله (دريافت کننده پروپرانولول همراه با اکسي توسين) و شاهد (اکسي توسين به تنهايي) تقسيم شدند. قبل از شروع القا زايمان، گروه مداخله 20 ميلي گرم پروپرانولول خوراکي و گروه شاهد دارونما با بسته بندي مشابه دريافت و تجويز آن ها هر 8 ساعت در مدت اينداکشن تکرار شد. سپس در هر دو گروه، اينداکشن با سرعت 2 ميلي واحد در دقيقه شروع و تا رسيدن به انقباضات مطلوب (3 انقباض در 10 دقيقه) و يا حداكثر 30 ميلي واحد در دقيقه ادامه يافت و طول مدت و نوع زايمان ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي آماري تي و کاي دو انجام شد. در آزمون هاي آماري 0.05>p به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: افراد دو گروه از نظر عوامل موثر بر مدت زايمان همسان بودند. ميانگين و انحراف معيار مدت فاز فعال و مرحله دوم زايمان در روزهاي اول و دوم اينداکشن در گروه مداخله، به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود. ميزان سزارين در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور معني دار کاهش يافت. اما تفاوت مدت مرحله سوم زايمان و آپگار نوزادان در بين گروه ها معني دار نبود (
p=0.987).
نتيجه گيري: مصرف پروپرانولول طول مدت زايمان را كوتاه تر نموده و سبب کاهش تعداد سزارين مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی