برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندم کار پيرامون مديريت ضايعات گندم (مطالعه موردي: کشاورزان گندم کار هشتگرد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندم کار هشتگرد پيرامون مديريت ضايعات گندم بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل 400 نفر از کشاورزان گندم کار شهرستان هشتگرد بود. از جامعه آماري فوق تعداد 90 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. يافته ها نشان داد که ميزان نگرش 53.4 درصد کشاورزان گندم کار پيرامون مديريت ضايعات گندم منفي و نسبتا منفي بود و 46.6 درصد نسبت به مديريت ضايعات گندم، نگرش مثبت و نسبتا مثبت داشته اند. نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد که بين نگرش کشاورزان پيرامون کاهش ضايعات گندم با سن، سطح زيرکشت، فاصله مزرعه تا مرکز خدمات و شرکت در دوره هاي آموزشي- ترويجي در زمينه گندم ارتباط معني داري وجود دارد. آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد که 33 درصد از تغييرات نگرش کشاورزان گندم کار تحت تاثير سه عامل سن (18 درصد)، شرکت در دوره هاي آموزشي- ترويجي (9 درصد) و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات (6 درصد) بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرترابی، م.، و حسینی، س.، و علی زاده، ن. (1390). عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت ضایعات گندم (مطالعه موردی: کشاورزان گندم کار هشتگرد). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 4(3 (پیاپی 15)), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155202Vancouver : کپی

میرترابی مهدیه السادات، حسینی سیدمحمود، علی زاده ندا. عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت ضایعات گندم (مطالعه موردی: کشاورزان گندم کار هشتگرد). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1390 [cited 2021December06];4(3 (پیاپی 15)):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155202IEEE : کپی

میرترابی، م.، حسینی، س.، علی زاده، ن.، 1390. عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت ضایعات گندم (مطالعه موردی: کشاورزان گندم کار هشتگرد). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 4(3 (پیاپی 15)), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155202. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی