نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل کيفيت بخش محيط گردشگري ساحلي با توجه به معيارهاي گردشگري پايدار، مطالعه موردي سواحل شهر رامسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين مقاله به تحليل عوامل کيفيت بخش محيط گردشگري ساحلي با توجه به معيارهاي گردشگري پايدار مي پردازد. اين عامل ها بر پايه شاخص هاي هم بسته کيفيت محيط بنا نهاده شده اند. به کمک اين عامل ها مي توان اولويت ها و نيازمندي هاي گردشگران را به منظور بهبود کيفيت گردشگري شناسايي نمود. ناحيه مورد مطالعه در اين مقاله، سواحل شهر رامسر واقع در شمال ايران است. اين شهر به عنوان يکي از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري ساحلي در کشور محسوب مي شود.براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شد. از گردشگران ساحلي خواسته شد تا درباره کيفيت هاي محيطي نظر خود را اعلام کنند و نتايج حاصل از ادراک آنان در قالب متغيرهاي رتبه اي و به کمک روش هاي آماري مورد تحليل قرار گرفت. روش نمونه گيري در اين مقاله نظام مند بوده است. تعداد 196 پرسشنامه در ميان گردشگران توزيع شد. 17 شاخص کيفي محيط از سوي گردشگران مورد ارزيابي قرار گرفت. براي تحليل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه 11.5 استفاده شد. براي شناسايي عامل ها، روش تحليل عاملي با الگوي مولفه هاي اصلي بکار رفت. معيار "کيزر" به عنوان معيار مطلوبيت الگوي تحليل عاملي برابر 0.79 شده است. اندازه 0.8 براي اين شاخص ايده آل محسوب مي شود. آزمون "سنجش کروي بارتلت" که تفاوت بارهاي عاملي براي گروه شاخص ها را آزمون مي کند در سطح درصد معني دار است. نتايج آزمون "کرنباخ آلفا" نشان مي دهد که پرسش نامه از ميزان روايي قابل قبولي برخوردار است. اندازه اين ضريب براي داده هاي مربوط به ادراک محيط برابر 0.855 است.نتايج به دست آمده از تحليل شاخص هاي کيفي سواحل شهر رامسر نشان مي دهد که در مجموع از ميان 17 شاخص 7 شاخص پايين تر از اندازه ميانگين بوده است و معادل کيفيت نسبتا مطلوب ارزيابي مي شود و 10 شاخص ديگر از اندازه ميانگين بالاتر بوده و معادل کيفيت نامطلوب ارزيابي مي شود. همچنين محيط گردشگري ساحلي بر پايه ادراک گردشگران به صورت عوامل مشخصي قابل شناسايي است. هر يک از اين عوامل از شاخص هاي همگني تشکيل شده است. اين عوامل عبارت است از: 1- پاکيزگي، کيفيت منظر و امنيت اجتماعي، 2- امکانات گردشگري، 3- فضاي تفريحي براي خانواده، 4- دسترسي و آمدوشد، 5- خدمات رفاهي و مهمان نوازي. براي تعيين ميزان هم بستگي عامل ها با متغيرهاي ميزان رضايت از محيط گردشگري و احتمال بازگشت مجدد به مقصد گردشگري، از ضريب همبستگي "گاما" استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد که ارتباط معني داري ميان عوامل کيفي با متغيرهاي ميزان رضايت از محيط گردشگري و احتمال بازگشت مجدد به مقصد گردشگري در سطح آلفا برابر درصد وجود دارد. همچنين ميزان همبستگي ميان تمامي عوامل کيفي محيط ساحلي در مورد ميزان رضايت از گردشگري پايين تر از تمامي هم بستگي هاي مربوط به اين عامل ها با احتمال بازگشت مجدد به مقصد گردشگري است. اين تفاوت بيانگر آن است که گردشگر در احتمال انتخاب مجدد يک مقصد گردشگري، عوامل ديگري نظير هزينه سفر، معيارهاي اجتماعي و... را نيز لحاظ مي نمايد و کيفيت هاي محيطي تنها بخشي از اين معيارها را شامل مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیعه، ا.، و علی پوراشلیکی، س. (1389). تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار, مطالعه موردی سواحل شهر رامسر. معماری و شهرسازی آرمان شهر, 3(5), 155-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154949Vancouver : کپی

شیعه اسماعیل، علی پوراشلیکی سجاد. تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار, مطالعه موردی سواحل شهر رامسر. معماری و شهرسازی آرمان شهر. 1389 [cited 2022August09];3(5):155-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154949IEEE : کپی

شیعه، ا.، علی پوراشلیکی، س.، 1389. تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار, مطالعه موردی سواحل شهر رامسر. معماری و شهرسازی آرمان شهر, [online] 3(5), pp.155-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154949. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 875 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی