نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي روند کاهش فضاهاي باز شهري در فرايند توسعه شهري با تاکيد بر مديريت بحران، نمونه موردي کلانشهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در کنار بسياري از علوم و دانش هاي مطرح کاهش دهنده آسيب در زمان بحران، دانش شهرسازي را مي توان از جمله علوم و دانش هاي موثري دانست که جامعه گسترده تري را تحت پوشش خود قرار مي دهد. در واقع دانش شهرسازي به علت نقش کليدي در فرايند توسعه کالبدي شهر و شکل دهي به ابعاد کمي و کيفي توسعه مي تواند در مقياس کلان عامل موثري به منظور تجهيز و توانمندسازي سکونتگاه هاي شهري در برابر شرايط ناشي از بحران هاي ناگزير طبيعي يا بحران هاي ناشي از عوامل انساني به حساب آيد.يکي از مسائل مورد توجه امروز کلان شهر تهران، کمبود فضاهاي باز قابل استفاده در مواقع بحران است. به طوريکه تناسب لازم ميان سطح فضاي ساخته شده، تراکم ساختماني و فضاي باز قابل استفاده در مواقع بحران وجود ندارد. بديهي است فضاهاي باز شهري را مي توان در مواقع بحران به عنوان پايگاه هاي امدادرساني نيروهاي عمل کننده و نيز در صورت امکان براي اسکان هاي بزرگ، اضطراري و اسکان موقت مورد بهره برداري قرار داد.بررسي مکانيزم هاي موثر در شکل گيري فرايند کاهش فضاهاي باز و مدلسازي اين فرايند جهت شناخت مساله و اصلاح مکانيزم هاي مخرب در قالب تئوري ديناميک سيستم ها قابل بررسي است.مساله اصلي مورد توجه جهت بررسي در قالب ديناميک سيستم ها، روند کاهش فضاهاي باز شهري با قابليت استفاده در مواقع بحران است. بدين صورت که با بررسي مکانيزم هاي موثر در ايجاد اين موقعيت و شناخت ساختارهاي علي و معلولي آنها سعي در تعريف مکانيزم ها و سياست هاي جديد در جهت اصلاح مکانيزم هاي مخرب مي شود.در اين فرايند ابتدا به تعيين مرز سامانه و متغيرهاي درونزا و برونزاي موثر در آن پرداخته شده است. در ادامه رفتار متغير مرجع مساله در يک بازه زماني مشخص مورد بررسي قرار گرفته است. در مرحله بعد با توجه به تحليلي که از رفتار متغير مرجع و تاثير متغيرهاي ديگر سامانه در آن بدست آمده است، به تبيين فرضيه هاي ديناميکي مرتبط با مساله موردنظر پرداخته شده است. در ادامه به ارائه يک مدل مفهومي از مساله پرداخته شده است و دياگرام هاي علي و معلولي مرتبط با آن تهيه شده است. در انتها با تعريف پارامترها و ساختاربندي فرضيه هاي ديناميکي مساله در نرم افزار Vensim PLE براي يک بازه 20 ساله در آينده مدلسازي صورت گرفته است و مدل بدست آمده براي شرايط مختلف حدي آزمون شده است.هدف از اين مقاله بررسي روند کاهش فضاهاي باز شهري در فرايند توسعه شهري در کلان شهر تهران و پيش بيني وضعيت آينده با اصلاح مکانيزم هاي مخرب مي باشد. روش تحليل اين مقاله مبتني بر روش تحليلي- توصيفي بوده و اطلاعات مورد نياز آن با استفاده از روش کتابخانه اي و ميداني جمع آوري شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که در صورت اصلاح مکانيزم هاي مخرب و اعمال سياست هاي مرتبط با کنترل متغيرهاي کليدي مساله مي توان در يک بازه زماني ميان مدت تا بلندمدت به کنترل روند کاهش فضاهاي باز شهر تهران با رويکرد استفاده در مواقع بحران کمک کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توکلی، ع.، و شمشیربند، م.، و حسین پور، س. (1389). بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرایند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران, نمونه موردی کلانشهر تهران. معماری و شهرسازی آرمان شهر, 3(5), 141-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154948Vancouver : کپی

توکلی علیرضا، شمشیربند مصطفی، حسین پور سیدعلی. بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرایند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران, نمونه موردی کلانشهر تهران. معماری و شهرسازی آرمان شهر. 1389 [cited 2022August08];3(5):141-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154948IEEE : کپی

توکلی، ع.، شمشیربند، م.، حسین پور، س.، 1389. بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرایند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران, نمونه موردی کلانشهر تهران. معماری و شهرسازی آرمان شهر, [online] 3(5), pp.141-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154948. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی