برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 185 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دموگرافيك بيماران زونائي شهر سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه داخلی
 
چکیده: 
 زونا بيماري است كه در اثر فعاليت مجدد ويروس آبله مرغان در يك درماتوم عصبي ايجاد مي شود. بيماري با سوزش، درد و تورم درماتوم شروع شده و طي 48 تا 72 ساعت راشهاي ماكولوپاپولر ظاهر شده كه به سرعت تبديل به وزيكول مي شود. شيوع بيماري با افزايش سن زياد مي شود. بعضي عوامل زمينه اي بخصوص نقایص ايمني درايجاد بيماري دخالت دارند. هدف از اين مطالعه، بررسي اپيدميولوژي بيماري در سمنان و مقايسه بامناطق ديگر مي باشد. در اين مطالعه كه طي سالهاي 81 - 1380 انجام گرفت 104 بيمار مبتلا به زونا بر اساس تشخيص باليني، كه به مطب ها و درمانگاههاي پوست، عفوني و داخلي بيمارستان فاطميه مراجعه داشتند وارد مطالعه شده و اطلاعات مربوط به سن، جنس، درماتوم درگير، فصل و بيماريهاي زمينه اي و مصرف داروهاي سركوب كننده ايمني در پرسش نامه جمع آوري شد .%51.9بيماران مرد و بقيه زن بودند، ميانگين سني بيماران 53 سال با انحراف معيار 19.71 سال بوده است. 65.4% بيماران بالاي 50 سال بودند. از نظر توزيع فصلي بيشترين مراجعه (30.8%) در تابستان و كمترين مراجعه (22.21%) در بهار بوده است. شايع ترين درماتوم ها به ترتيب سينه اي، سه قلو، گردني، كمري بود. 74.1% بيماران هيچ گونه بيماري زمينه اي نداشتند. 11.5% ديابت، 7.7% مصرف استروئيد و 2.9% دچار بدخيمي بودند. توزيع جنسي و سني و نيز درگيري درماتوم ها مطابق با مطالعات ديگر بود. به نظر مي رسد فصل تا حدودي در شيوع دخالت داشته باشد كه در بعضي مطالعات ديگر هم اين تفاوت ديده شده است. همچنين با توجه به اينكه مهمترين بيماري زمينه اي شناخته شده در اين مطالعه ديابت است و دربعضي مطالعات ديگر هم ثابت شده، توصيه مي شود بيماران زونايي در ايران از نظر بيماري قند بررسي شوند .
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نساجی زواره، م.، و طاهری، ر.، و قربانی، ر. (1382). بررسی دموگرافیک بیماران زونائی شهر سمنان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 5(3), 185-189. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15477Vancouver : کپی

نساجی زواره محمد، طاهری رامین، قربانی راهب. بررسی دموگرافیک بیماران زونائی شهر سمنان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1382 [cited 2022January21];5(3):185-189. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15477IEEE : کپی

نساجی زواره، م.، طاهری، ر.، قربانی، ر.، 1382. بررسی دموگرافیک بیماران زونائی شهر سمنان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 5(3), pp.185-189. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15477. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی