برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات برنامه توانبخشي ورزشي بر کيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران قلبي بعد از باي پاس عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مشکلاتي همچون اضطراب و افسردگي پس از انجام عمل باي پس در بيماران قلبي نه تنها مي تواند سبب به تاخير افتادن دوران بهبودي گردد بلکه مي تواند سبب عود و بازگشت مجدد بيماري و کاهش کيفيت زندگي بيماران و نيز اطرافيان شود. به همين منظور مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر 12 هفته برنامه جامع توانبخشي ورزشي قلب بر ميزان اضطراب، افسردگي و کيفيت زندگي بيماران انجام گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي 72 بيمارقلبي 6 تا 8 هفته پس از باي پس عروق کرونر جهت شرکت در 12 هفته (هر هفته 3جلسه) برنامه توانبخشي ورزشي قلب به مرکز توانبخشي بيمارستان شهيد بهشتي همدان معرفي و ثبت نام شدند. از مجموع 72 شرکت کننده 60 بيمار (14 زن، 46 مرد با ميانگين سني 55.4 سال) برنامه توانبخشي را تکميل نمودند و 12 نفر (17%) نيز نتوانستند دوره توانبخشي را تکميل نمايند. شرکت کنندگان علاوه بر انجام تست ورزش (پروتکل اصلاحي بروس) پرسشنامه هاي کيفيت زندگي و اضطراب و افسردگي را قبل و بعد از پايان دوره توانبخشي تکميل نمودند.
نتايج: يافته هاي مطالعه نشان داد که ميانگين ظرفيت ورزشي (
metabolic equivalent unit; MET) و شاخص توده بدن (BMI) افراد شرکت کننده بطور معني داري (p<0.001) بعد از اتمام برنامه توانبخشي در مقايسه با قبل بهبود پيدا کرده است. درصد فراواني افسردگي و اضطراب باشدت بالا در بيماران مورد مطالعه قبل از برنامه توانبخشي ورزشي 25% و 31.6% بود که بطور معني داري (p<0.001) پس از پايان برنامه کاهش يافت (%8.4 و 11.6%). نتايج پژوهش همچنين نشان دهنده افزايش معني دار (p<0.001) سطح کيفيت زندگي زنان و مردان شرکت کننده پس از انجام و تکميل برنامه توانبخشي قلبي نسبت به قبل از برنامه توانبخشي در هر يک از ابعاد جسماني، عاطفي، اجتماعي بود. ميزان بهبود و کاهش سطح اضطراب و افسردگي و افزايش سطح کيفيت زندگي در بين مردان وزنان پس از پايان برنامه اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه نهايي: يافته ها نشان دهنده اثر مثبت شرکت و تکميل کردن برنامه توانبخشي ورزشي قلب در ابعاد جسماني و رواني کليه بيماران جراحي باي پس قلبي شرکت کننده در برنامه بود. نکته مهم ديگر اينکه اثر يکسان و مشابه اين برنامه درزنان و مردان تاکيد بر ارجاع زنان به استفاده از اين برنامه همپاي مردان را دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی