برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سطوح مختلف مولتي آنزيم بر عملکرد و ميزان بقا ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) پرواري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و آبزیان، تبریز، ایران
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير سطوح مختلف مکمل مولتي آنزيم بر روي فراسنجه هاي افزايش طول کل و وزن بدن، مقدار غذاي مصرفي، نرخ بقاي ماهي و ضريب تبديل غذايي ماهيان قزل آلاي رنگين کمان پرواري بر پايه طرح کاملا تصادفي با 2000 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرواري به وزن 5±150 گرم، پايه ريزي و اجرا شد. بدين منظور چهار جيره غذايي متفاوت از لحاظ سطوح مختلف مکمل مولتي آنزيم (شاهد، 0.5، 1 و 1.5 کيلوگرم مولتي آنزيم کمين + فيتاز در يک تن خوراک) براي ماهيان تنظيم و مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري در مورد ميانگين افزايش طول کل و وزن بدن (رشد مطلق)، مقدار غذاي مصرفي، نرخ بقاي ماهي و ضريب تبديل غذايي به صورت دوره اي (هر 10 روز يکبار) به مدت 40 روز انجام شد. نتايج تجزيه واريانس در مورد صفت خوراک مصرفي نشان داد که اثر تيمار (جيره آزمايشي) بين سطوح مختلف مکمل مولتي آنزيم روي صفت خوراک معني دار نبود ( .(p>0.05در طي اين بررسي مقدار ضريب تبديل غذايي و ميزان بقا بر اساس آزمون آماري خي دو ،(Chi square) در سطح α=0.05، تفاوت بين گروه هاي تحت مطالعه، معني دار نبود. بر اساس آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه (One way Analyse of Variance) در سطح α=0.05 تفاوت بين ميانگين وزن ماهيان و نيز طول آنها در گروه هاي تحت مطالعه در هيچکدام از مقاطع زماني اندازه گيري شده معني دار نبود. با توجه به تاثير نوع و غلظت مولتي آنزيم مصرفي در پاسخ مثبت و منفي حيوان، لذا با در نظر گرفتن نتايج فوق، مي توان عنوان نمود که نوع و يا غلظت مولتي آنزيم کمين مورد استفاده در ماهيان قزل آلاي رنگين کمان مناسب نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی