برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 107 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه شيوه هاي فرزند پروري و جو عاطفي خانواده با خلاقيت کودکان در مراکز پيش دبستاني شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاداسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ميان شيوه هاي فرزندپروري و جو عاطفي خانواده با خلاقيت کودکان براي مراکز پيش دبستاني زير 6 سال در سال تحصيلي 88-1387 پرداخته است. جامعه آماري طبق آمار بهزيستي در شهر تبريز 5468 نفر و حجم نمونه 320 نفر بود که از 156 پسر و 164 دختر تشکيل مي شد روش نمونه گيري اين تحقيق چند مرحله اي تصادفي مي باشد. جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند- جو عاطفي رابطه کودک والد- و خلاقيت تورنس انجام شده است. روشهاي آماري به کار رفته در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها شامل همبستگي پيرسون، آزمون T مستقل و رگرسيون گام به گام (stepwise) مي باشد. مطالعه حاضر نشان داد که بين سبک تربيتي آزاد گذارانه و سبک تربيتي استبدادي و خلاقيت، رابطه معناداري وجود ندارد. بين سبک تربيتي اقتدار منطقي والدين با خلاقيت کودکان رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بين جو عاطفي خانواده و خلاقيت نيز رابطه مثبت معناداري وجود دارد و مطابق با آزمون T مستقل، اختلاف معناداري بين بعد خلاقيت اصالت دختران و پسران وجود ندارد و بعد خلاقيت سيالي و بعد خلاقيت بسط در کودکان دختر بيشتر از پسران مي باشد. همچنين اقتدار منطقي داراي نيرومندترين متغير در پيش بيني و تبيين خلاقيت کودکان است. داده هاي پژوهش اهميت شيوه هاي فرزندپروري و جو عاطفي حاکم بر خانواده را بر روي خلاقيت کودکان نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 634
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی