برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آزمايشگاهي انبساط آبي سه نوع کامپوزيت با بيس رزيني مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پروتئومیکس، گروه آموزشی آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه استفاده از کامپوزيت ها به دلايلي مانند زيبايي با توجه به همرنگ بودن آن با دندان مورد توجه قرار گرفته است. يکي از خواص فيزيکي کامپوزيت ها جذب آب و انبساط آبي کامپوزيت است. کامپوزيت در اثر جذب آب ممکن است کارآيي خود را به عنوان يک ماده ترميمي از دست دهد. هدف از اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي انبساط آبي سه نوع کامپوزيت بابيس رزيني مختلف مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، براي بررسي عوامل موثر بر انبساط آبي کامپوزيت ها از سه کامپوزيت مختلف
Z250)، P90 و (Kalore استفاده شده است. اين کامپوزيت ها در دو محيط آب مقطر و بزاق طبيعي دهان به مدت سه ماه قرار گرفته و طول آنها هيجده بار در فواصل زماني معين اندازه گيري شده است. براي تحليل آماري داده ها از روش آماري مدل بندي حاشيه اي (که در آن همبستگي بين داده هاي پاسخ در مدل وارد مي شود) استفاده شده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که نوع کامپوزيت تاثير آماري معني داري بر انبساط آبي کامپوزيت دارد
(P<0.05)، به طوري که کامپوزيت Z250 داراي کمترين و کامپوزيت P90 داراي بيشترين انبساط آبي است. همچنين زمان به عنوان يک متغير مستقل بر انبساط آبي کامپوزيت تاثير معني داري داشته است. (P<0.05)، از سوي ديگر، محيط نگهداري در انبساط آبي کامپوزيت ها اثر آماري معني داري نداشته است. (P>0.05)
نتيجه گيري: به طور کلي، نتايج بيانگر اين است که نوع کامپوزيت و گذشت زمان اثر آماري معني داري بر انبساط آبي دارد. بنابراين بهتر است از کامپوزيت هايي که انبساط آبي کمتري دارند (از قبيل (Z250 جهت ترميم دندان بيماران استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی