برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين مديريت مسير پيشرفت شغلي و رضايت از مسير پيشرفت شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: امروزه به دليل تغيير مدل هاي مسير پيشرفت شغلي، سازمان ها نقش مهمي در مديريت مسير پيشرفت شغلي ايفا مي کنند. کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي، افراد را در دستيابي به اهداف ارزشمند ياري مي کند. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه کارکردهاي مختلف مديريت مسير پيشرفت شغلي با رضايت از مسير پيشرفت شغلي در بين کارکنان شاغل در يک واحد نظامي انجام شد.روش ها: مطالعه حاضر توصيفي و به شيوه همبستگي است که در سال 1390 روي 92 نفر از کارکنان يک واحد نظامي که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند، انجام شد. مديريت مسير پيشرفت شغلي بر اساس مدل کونگ و همکاران و رضايت از مسير پيشرفت شغلي بر اساس مدل گرينهاوس و همکاران بررسي شد. تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 16 و با آزمون کولموگروف - اسميرنوف، آزمون T تک نمونه اي، رگرسيون تک متغيره و رگرسيون گام به گام انجام شد.يافته ها: ارتباط مثبت و معني دار بين تمامي کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي با رضايت از مسير پيشرفت شغلي وجود داشت (0.05>p). همچنين تاثير تمامي کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي معني دار به دست آمد و 86% از واريانس متغير وابسته را پيش بيني مي کردند (0.05>p).نتيجه گيري: کارکردهاي مديريت مسير پيشرفت شغلي شامل ارزيابي، توسعه و آموزش مسير پيشرفت شغلي در واحد نظامي مورد مطالعه، تاثير قوي و مثبتي بر رضايت از مسير پيشرفت شغلي دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضاییان، ع.، و حاتمی، س.، و دستار، ح. (1390). ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. مجله طب نظامی, 13(4 (مسلسل 50)), 217-221. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154220Vancouver : کپی

رضاییان علی، حاتمی سکینه، دستار حسین. ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. مجله طب نظامی. 1390 [cited 2021December02];13(4 (مسلسل 50)):217-221. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154220IEEE : کپی

رضاییان، ع.، حاتمی، س.، دستار، ح.، 1390. ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. مجله طب نظامی, [online] 13(4 (مسلسل 50)), pp.217-221. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154220. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 486 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی